Køge, Nørregade – Mindesten for Træskoslaget, Nørregade 29

Mindesten for Træskoslaget, Nørregade 29
Mindesten for Træskoslaget, Nørregade 29

Indskriften på mindestenen lyder: “Til minde om dem, der faldt for fædrelandet i kampen ved Kjøge, 29. august 1807”. Mindestenen blev rejst i 1907 på 100-årsdagen for Slaget ved Køge i 1807, også kaldet Træskoslaget. Navnet skyldes, at de danske lande­værnssol­dater i tiden omkring Englandskrigene blev betragtet som feje krystere, der stak halen mellem benene og løb, når den engelske hær nærmede sig. At det forholdt sig anderledes beviste en dårligt udrustet og utrænet dansk styrke under slaget ved Skillingskroen nord for Køge. Danskerne kæmpede tappert mod de engelske styrker anført af hertug Wellington, men de havde umulige vilkår. For at give disse bondesoldater æresoprejsning besluttede en kreds af Køge borgere med redaktør Fr. Opffer i spidsen at rejse et mindesmærke. Selve stenen blev skænket af en gammel Køgedreng, grosserer Isidor Meyer, København. Indskriften var forfattet af statsråd Thor Lange, der var bosat i Rusland.

Mindestenen er nedtaget, men skulle vende tilbage i løbet af 2017.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.