Køge, Torvet – Mindeplade over Byplanpris 1997, Torvet

Mindeplade over Byplanpris 1997, Torvet
Mindeplade over Byplanpris 1997, Torvet

Midt på Torvet (i krydsets midte) er der i brostensbelægningen nedsat en mindeplade over den Byplanpris, som Køge modtog i 1997. Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Danske Arkitekters Landsforbund. Køge Kommune fik prisen “for sin vedholdende og konsekvente byplanpolitik, hvor fornyelsen af Køges bykerne er tilpasset byens historiske særpræg, karakter og skalaforhold på en overbevisende måde.” Prisen blev afsløret af Borgmester Willi Eliasen og økonomiudvalgets medlemmer i november 1997.