Køge, Køge Ås – Mindestøtterne på Køge Ås

Mindestøtter for kammerherrer og godsbesiddere Carlsen'er og stiftsdame og stamhusbesidderinde Emmy Carlsen, Gammelkjøgegaard, Holmebakkerne på Køge Ås
Mindestøtter for kammerherrer og godsbesiddere Carlsen’er og stiftsdame og stamhusbesidderinde Emmy Carlsen, Gammelkjøgegaard, Holmebakkerne på Køge Ås

I 1876 rejste gårdmænd, husmænd, forpagtere, arbejdere og betjente en æresstøtte for de tre Carlsen’er til Gammelkjøgegaard: kammerherre Hans Rasmussen Carlsen (1810-1887) og dennes fader: godsejer Christen Rasmus Carlsen (1777-1818) og dennes fader Rasmus Carlsen, der i 1776 købte Gammelkjøgegaard. Ud over at være godsejer på Gammelkjøgegaard deltog Hans Carlsen aktivt i tidens politiske liv. Efter hans død overtog Emmy Carlsen Gammelkjøgegaard. Hun testamenterede Gammelkjøgegaard med tilhørende fideikommiskapital til Carlsen-Langes Legatstiftelse. I 1913 året efter Emmy Carlsens død rejstes et mindesmærke for hende.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.