Borup – 5. maj sten

5. maj sten Borup
5. maj sten Borup

Borup Håndværker- og Borgerforening fik overdraget jorden mellem gadekæret og ”Det lange hus” af ejeren, baronen på Svenstrup, lige efter 2.Verdenskrig med henblik på, at der skulle etableres et anlæg. Borup Håndværker- og Borgerforening fik overdraget jorden mellem gadekæret og ”Det lange hus” af ejeren, baronen på Svenstrup, lige efter 2.Verdenskrig med henblik på, at der skulle etableres et anlæg.

Midlerne hertil kom bl.a. fra byfesterne, som Borger- og Håndværkerforeningen i samarbejde med Grundejerforeningen afholdt hvert år i perioden 1945-1959. Det var et smukt anlæg med græsplæne, rosenbed og bænke. I dette anlæg rejstes stenen for krigens faldne.

Inskriptionen lyder: Guds fred med vore døde. Rejst 1955. Efter nedlæggelsen af anlægget ca. 1990 blev stenen flyttet til sin nuværende plads ved kirkegårdsmuren ud mod Hovedgaden overfor Møllelundgaard.