Køge, Kirkestræde – Skulptur “Gennembrud”, Køge Biblioteksgård, Kirkestræde 18

Skulptur "Gennembrud", Køge Biblioteksgård, Kirkestræde 18
Skulptur “Gennembrud”, Køge Biblioteksgård, Kirkestræde 18

I Køge Biblioteksgård står billedhuggeren Jens Flemming Sørensens skulptur “Gennembrud” fra 1975. På granitsoklen er placeret en bronceskulptur mættet med symbolværdi og viser universets fødsel. Skulpturen blev opsat i forbindelse med omlægningen af bibliotekets gårdhave i 1975. Pengene til skulpturen stammede fra en arv efter Fru Julie Friderichsen, datter af købmand Carl Christian Friderichsen, Torvet 9, og et tilskud fra Køge Kommunes Kunstfond.