Køge, Kirkestræde – Skulptur “Gennembrud”, Køge Biblioteksgård, Kirkestræde 18

Skulptur "Gennembrud", Køge Biblioteksgård, Kirkestræde 18
Skulptur “Gennembrud”, Køge Biblioteksgård, Kirkestræde 18

I Køge Biblioteksgård står billedhuggeren Jens Flemming Sørensens skulptur “Gennembrud” fra 1975. På granitsoklen er placeret en bronceskulptur mættet med symbolværdi og viser universets fødsel. Skulpturen blev opsat i forbindelse med omlægningen af bibliotekets gårdhave i 1975. Pengene til skulpturen stammede fra en arv efter Fru Julie Friderichsen, datter af købmand Carl Christian Friderichsen, Torvet 9, og et tilskud fra Køge Kommunes Kunstfond.

Køge Arkiverne er åbne igen!
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.