Svenstrup Gods – Mindestøtte for Joachim Wedell-Neergaard

Svenstrup Gods - Mindestøtte for Joachim Wedell-Neergaard
Svenstrup Gods – Mindestøtte for Joachim Wedell-Neergaard

D.1.juli 1918 var en festdag på Svenstrup. På denne dag kunne baron Joachim Wedell-Neergaard fejre 25-års dagen for overtagelsen af familiegodset Svenstrup. Dagen igennem havde deputationer fra byens erhvervsliv og kommune aflagt baronen besøg. Kl. 15 var Borup ganske affolket, idet indbyggerne havde begivet sig til Svenstrup gods for at overvære afsløringen af mindestenen.

Som det fremgår af en samtidig avisartikel, havde 454 personer omkring godset og Borup foranstaltet denne mindestøtte i taknemmelighed over baron Joachim Wedell-Neergaards arbejde for omegnens beboere. Mindestenen var rejst i Enghaven under Rundholmens århundredgamle eg.

Inskriptionen lyder: D. 1 ste Juli 1918 – 25 årsdagen for Kammerh. Baron Joachim Wedell-Neergaard’s – tiltrædelse af Familiegodset Svenstrup. – Rejst af godsets og egnens beboere som tak for hans virksomhed for alles vel.