Stubberup Skov – Mindesten for Skovrider Muus

Stubberup Skov - Mindesten for Skovrider Muus
Stubberup Skov – Mindesten for Skovrider Muus

Frans Muus, der var født i Nykøbing Sjælland, kom til Svenstrup Gods som 27-årig i år 1900 som afløser for skovrider N.Nielsen. I bogen ”Svenstrup. Et sjællandsk gods’ historie” fortæller Muus levende om skovdriften under godset i 1800-tallet og fremhæver som usædvanligt og meget gavnligt, at der i perioden fra 1815-1900 kun har været to skovridere, hvilket har givet en værdifuld kontinuitet i skovdriften. Muus selv kom til at virke i skovene i 34 år.

Mest ”berømt” på vores kanter er skovrider Muus nok for sin konstruktion af redskaber, der kunne lette arbejdet i skovene. Han har bl.a. opfundet Svenstrupskøjten, der er en fjedertandsharve til rensning i ungkultur samt Svenstrup mølleharve.

Mølleharven var et grubberedskab, der kunne grubbe jorden i ca. 20 centimeters dybde, når der skulle plantes nye træer. Harven blev trukket af 2-4 heste og der skulle 2 mand til at køre den. Harven havde 4 tænder, der fungerede som en mølle, deraf navnet mølleharve. Harven blev et helt lokalt projekt, idet tegningerne blev udført af smedelærling Tormod Johansen, mens smedemester Svendsen i Borup stod for udførelsen.

Både tegninger og mølleharve kan i dag ses på Skovbo Museet, Kløvestedvej 2 i Nr.Dalby.
Stenen befinder sig i Stubberup Storskov.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.