Ølsemagle, Ølsemagle Kirke – Mindesten for 5. maj 1945

Mindesten for 5. maj 1945, ved Ølsemagle Kirke
Mindesten for 5. maj 1945, ved Ølsemagle Kirke

For at mindes befrielsen 5. maj 1945 blev der rejst en mindesten ved Ølsemagle Kirke 5. maj 1955. Mindestenen blev rejst på sognerådets initiativ. På stenen står indskriften: “5. maj 1945” og datoen for afsløringen.

Under besættelsen blev politibetjent Hans Pedersen holdt skjult på loftet i Ølsemagle Skole. Det lykkedes skolelæreren at holde Hans Pedersen skjult indtil befrielsen 5. maj 1945. Det danske politi fungerede under besættelsen indtil september 1944, hvor tyskerne arresterede mange danske politibetjente.