Lidemark – 5.maj sten

Lidemark - 5.maj sten
Lidemark – 5.maj sten

Mindestenen for krigens faldne blev rejst i 1950. Stenen står stadig på sin oprindelige plads i et lille anlæg på Lidemarkvej imellem nr. 64, forsamlingshuset og nr. 62. Der var lidt polemik omkring inskriptionen, idet det oprindelige forslag, udarbejdet af byens to eneste frihedskæmpere, blev forkastet. Efterfølgende forfattede skolelærer Harald Rasmussen den nuværende tekst: O Danmark, du elskede fred, måtte i kamp dog bløde, for frihed dine sønner stred, vi takker jer, drenge, som døde.