Herfølge – Mindeplade over “Kampen ved Herfølge”, Herfølge Kirke.

Mindeplade over "Kampen ved Herfølge", Herfølge Kirke.
Mindeplade over “Kampen ved Herfølge”, Herfølge Kirke.

I 1977 afslørede Dronning Ingrid, der var protektrice for Vallø Stift, en mindetavle på Herfølge kirkemur. Mindepladen var bekostet af Vallø Stift. Mindepladen blev opsat for at mindes de dræbte og sårede Landeværnssoldater under “Kampen ved Herfølge” i 1807, som var en del af “Træskoslaget”.

Indskriften er skrevet af forfatter og tidligere præst ved Herfølge Kirke, Erik Aalbæk Jensen. Under kampen mod de engelske styrker viste de utrænede og dårligt udrustede danske bondesoldater stort mod. De sidste skud under “Træskoslaget” faldt her ved Herfølge kirkegård.

Teksten lyder: ”Den sidste rest af landeværnet, 150 mand i danske bondetrøjer, stred her 29. august 1807 mod 25. Infanteriregiments 1. bataljon og to eskadroner husarer af den engelske invasionsstyrke i Napoleonskrigene. Klokken fire eftermiddag opgav de. Svigtede. Uden haab. Kun modige.”

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.