Køge – Drikkevandposter

Drikkevandposter: Sdr. Allé 6, Torvet 14, Vestergade 24, Kirkestræde 18, Ølby Centret, Lovparken
Drikkevandposter i Køge
Drikkevandposter: Sdr. Allé 6, Torvet 14, Vestergade 24, Kirkestræde 18, Ølby Centret, Lovparken
Drikkevandposter i Køge

Vandposter placeret på flere lokationer i Køge:

  • Indgangen til Lovparken, Sankt Gertruds Stræde 2,
  • Nørregade 64 og
  • Nørregade ved indgangen til kirkegården
  • Søndre Alle 6, ved Køge Vandværk
  • Torvet 14
  • Vestergade 24
  • Kirkestræde 18
  • Ølby Centeret

I anledning af Køge Vandværks 100 års jubilæum i 1992 startede Vandværket med at opsætte offentlige vandposter rundt omkring i byen. Vandposterne var en jubilæumsgave til Køges borgere. I 1992 opstilledes vandposten foran Køge Vandværk, Sdr. Allé 6. Fremover vil mindst én vandpost om året blive opstillet rundt omkring i Køge kommune. Vandværkets driftsleder Jan Jakobik og ingeniør Niels Obsen fra Teknisk Forvaltning har designet drikkevandsfontænerne, som er udformet enkelt og funktionalistisk. Etableringen af Vandværket i 1892 fik stor betydning for folkesundheden i Køge.