Herfølge – Mindetavle med B.S. Ingemanns vers, Herfølge Kirke

Mindetavle med B.S. Ingemanns vers, Herfølge Kirke
Mindetavle med B.S. Ingemanns vers, Herfølge Kirke

På Herfølge Kirkes nordlige mur findes en mindetavle med et mindevers skrevet af B.S. Ingemann. Anledningen til mindetavlen var, at Ingemann under et besøg hos Herfølge præsten Joachim Godske Willemoes blev gjort bekendt med, at der lå 4 matroser og 1 soldat begravet på Kirkegården. Matroserne og soldaten var omkommet under Slaget i Køge Bugt i 1710, da Admiral Ivar Huitfeldts skib “Dannebrog” sprang i luften. På Willemoes’ foranledning bekostede Vallø Stift i 1845 marmorstenen til minde om søheltene.

Ingemanns tekst lyder:

”HØJT BRUSER BØLGEN I KJØGE BUGT
DEN SJUNGER OM HVIDTFELDTS HIMMELFLUGT
DEN SIUNGER OM DANNEBROGS HELTESKARE
SOM FLAMMEVINGER TIL HIMLEN BARE
HIST KIEMPESKAREN MOD HIMLEN FLOI
HER KIRKEGAARDEN BLEV KIEMPEHOI
HID BAR DE FRA STRANDEN HELTENES BEEN
OG KIRKEN BLEV DERES BAUTASTEEN
GUD EVIG GLÆDE DE HOIE SIÆLE
MED DANMARK STAAER DERES EFTERMÆLE.

DEN 2. NOVEMBER 1710
JORDEDES HER 4 MATROSER OG 1 SOLDAT
AF BESÆTNINGEN PAA ORLOGSSKIBET DANNEBROGE
SOM SPRANG I LUFTEN DEN 4. OCTOBER SAMME AAR.” ‘

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.