En køgenser i verden

Opffers jordomrejse #20: Ækvator

Under Sumatra, 13. maj 1891. I aftes kl. henad 10 passerede vi ækvator. I gamle dage fik ingen levende sjæl lov at slippe over stregen uden at blive ordentligt døbt, barberet med et stykke favnebrænde, mens Neptun under stor festivitas kom ombord. Dette er nu gået af mode hos de prosaiske englændere, og her ombord...

Læs mere

Det er de færreste som i dag kender redaktøren og eventyreren Emil Opffer fra Køge. Men i sin samtid var Emil en af landets mest berømte og berygtede journalister, kendt for både sin frækhed og vovemod.

Emils ukuelige eventyrlyst ledte ham i 1890-1892 ud på en jordomrejse over fem kontinenter som korrespondent for Næstved Avis. Vi bringer hver uge et nyt uddrag af Emils rejsebeskrivelser, så husk at tjekke siden jævnligt!
Læs mere om Emil Opffer her.

Emil Opffer arbejdede i 1890 for Næstved Avis, og her fik han en kærkommen chance for at bruge sin nysgerrighed og mennesketække på en jordomrejse for avisen. Emil led i forvejen af svær rejsefeber, så den opgave passede ham nok ganske glimrende. Resultatet blev 14 måneders rejser og et utal af rejsebeskrivelser af næsten alt fra Hamborg til Bangkok (og mange, mange flere). 

Emil Opffer beskrev det store udlands mange kuriositeter, men særligt øje havde han for de andre danskere som var draget ud i verden. Han forsømte aldrig at opsøge dem for at høre om deres oplevelser og hilsner til hjemlandet.

Emil blev født ind i redaktørfamilien Opffer i Køge i 1863. Han fik en glad opvækst hos en af borgerstandens farverige familier. Hans far var redaktør for den konservative Kjøge Avis, egnens første og største dagblad. Faderen Søren Christian var en gemytlig og velholdt mand i Køge, som selv havde suset omkring i udlandet som ung mand - ikke mindst som pavelig soldat i Italien. Eventyrlysten havde Emil altså ikke fra fremmede.
Læs mere om familien Opffer her.