Organisation for Historieskolen Clio

Historieskolen Clio udvikler nye formidlingstilbud for børn med hovedvægten på Køges nyere historie.

Clios opstart skete i et tæt samarbejde med Bramsnæs Arkiv og Museum samt Greve Lokalarkiv. Der er derfor også i samarbejde med de to institutioner blevet udviklet tilbud til børn i disse områder.

Historieskolen Clio skal ses som en fortsættelse af det tværfaglige samarbejde, som gruppen bag “Hit med Historien” allerede har etableret, og som har resulteret i udgivelsen bogserien Hit med Historien med tilhørende hjemmesider indeholdende supplerende materiale.
Historieskolen Clio vil arbejde for, at dette undervisningsmateriale bliver en integreret del af undervisningstilbudet i skolerne i Køge.

Historieskolen Clio har en følgegruppe bestående af kompetente skole- og biblioteksfolk, som kommenterer de ideer der løbende udvikles.

Følge-/idegruppe:
Birte Broch, Køge Byhistoriske Arkiv
Lars Kjær, Køge Byhistoriske Arkiv
Britta Overgaard Jensen, Køge Bibliotek
Inge Merete Nielsen, Skoleafdelingen/Højelse Skole
Karin Larsen, CFU Roskilde mm.
Malene Erkmann, Selvstændig konsulent

Historieskolen Clio vil i forbindelse med de konkrete tilbud til børnene samarbejde bredt med Køges øvrige kulturinstitutioner, skoler, foreninger og virksomheder.

Økonomi:
Der er i forbindelse med Clio ydet økonomisk støtte fra Kulturudvalget i Køge Kommune, Børneudvalget i Køge Kommune, UEK-udvalget i Roskilde Amt og Carlsen-Langes Legatstiftelse. Køge Byhistoriske Arkiv bidrager med ressourcer til bl.a. udviklingsarbejdet.
Vi er meget taknemmelige for alle bidrag til udviklingsarbejdet.