Historiekanon i Køge

Historiekanon & lokal kulturarv

Udvalg til styrkelse af historiefaget i folkeskolen barslede i 2006 med en rapport. Denne rapport indeholdte blandt andet en række kanonpunkter, som skal indgå i folkeskolens historieundervisning.

På denne side finder du en række forslag til, hvordan du kan arbejde dig op til nogle generelle temaer med udgangspunkt i det lokale. Eller bruge lokale eksempler til at illustrere generelle tendenser.

Her er samlet nogle ideer til hvordan man kan arbejde med nogle af punkterne. Listen er på ingen måde udtømmende og skal blot ses som et idekatalog. Vi modtager meget gerne kommentarer og ideer til udbygning af listen.

Ertebøllekulturen
Ertebøllekulturen er den periode i Danmarkshistorien, der ligger mellem ældre og yngre stenalder, hvilket vil sige omkring årene fra 5400-3900 f. Kr.
Kulturen er opkaldt efter landsbyen Ertebølle ved Limfjorden. Fra denne periode kendes første fund af keramik i Danmark, og det var også denne kultur, der begyndte at dyrke jorden. Lokale fund kan ses på Dansk kulturhistorisk Centralregister. Det er en rigtig sjov side og børn kan nemt bruge den.
www.dkconline.dk

Reformationen   
Besøg Skt. Nikolaj kirke. Reformationen er den kirkelige omvæltning i 1500-tallet (1536), igangsat af Martin Luther. I denne periode blev krikerne protestantiske. Kirken i Køge stammer tilbage fra omkring 1300-årene.

Stavnsbåndet   
Landboreformerne i slutningen af 1700-tallet betød en radikal omvæltning af landskabet.
Der er stadig tydelige spor i landskabet efter udskiftningen, som nemt kan undersøges i landskabet,
Det kan bl.a. undersøges på dette kort  fra Kort og Matrikelstyrelsen. (Før-og-nu kort).
Ved Køge findes landsbyen Åshøj. Den blev stjerneudskiftet og det ses stadig i denne velbevarede landsby.

Christian den 4.
Christian den 4. er selve ikonet på en dansk konge. Besøg bygninger der stammer fra denne periode. I Køge er det for eksempel Apoteket på Køge Torv, som stammer fra 1600-tallet.

Københavns bombardement – Træskoslaget
Under Napoleonskrigene lå England og Frankrig lå i krig, mens Danmark opretholdt en væbnet neutralitet. Ved Slaget ved Trafalgar mistede Frankrig store dele af flåden. Derefter var den danske flåde den næststørste i hele Europa.
For at forhindre at flåden skulle falde i franskmændenes hænder besatte engelske tropper Sjælland og belejrede København og krævede flåden udleveret. Den danske hær stod opmarcheret i Holsten som værn mod Napoleon.  Derfor var hovedstaden stort set ubeskyttet.
I et forsøg på at undsætte hovedstaden samledes Landeværnet ved Køge. Det ledte til Træskoslaget, hvor de udskrevne bønderkarle blev løbet over ende af de professionelle engelske tropper i Træskoslaget.
Se mere på Historieskolens Clio sider om Træskoslaget

Grundloven 1849   
Grundloven har et lokalt udtryk bl.a. i statuen af Frederik VII på Torvet.
Der er rig mulighed for at dykke ned i historien bag statuen og undersøge hvilke motiver der lå bag osv.
Hør for eksempel vores podcast om statuen på torvet.

Slaget ved Dybbøl
Slaget har indtryk af at være noget fjernt, noget man kan dyrke på ekskursioner. Men også noget lokalt og ganske konkret. Køge byhistoriske Arkiv har mange henvisninger til mænd fra Køge der omkom i 1864 som soldater. Undersøg hvad hvad de var for nogle, hvor kom de fra osv.

Kvinders valgret   
I Danmark fik kvinder valgret til menighedsråd i 1903, til kommunale valg i 1908 og til parlamentet i 1915, med Junigrundloven af 1915.
Kvindernes valgret findes illustreret i billeder, lokale aviser. Hvordan tog aviserne mod det i Køge? Hvad mente kvinderne selv om sagen?

Genforeningen 1920   
Efter 56 års adskillelse blev en del af Sønderjylland genforenet med Danmark i 1920.
10.2. stemte den nordlige del sig hjem. 9. juli vedtogede loven, 10. juli red Christian X over den gamle grænse på en hvid hest, og 11. 2. var der folkefest på Dybbøl Banke. Det var en begivenhed der satte sig lokale spor, bl.a. gennem genforeningssten (mindesmærker) og grænseforeninger.
Deres historie er en spændende måde at se på genforeningen på, så det ikke blot er en politisk historie, men også en folkelig.

Kanslergadeforliget 
Kanslergadeforliget satte fuld gang i offentligt byggeri, betød offentligt tilskud til boligbyggerier og der blev blandt andet mange steder opført “de gamles Hjem” på denne tid som følge af socialreformen. Kanslergadeforliget blev indgået 30.1.1933  Det er igen en oplagt måde at få lokale konsekvenser på politiske beslutninger. Hvor var de gamle før der blev opført plejehjem?

August 1943   
August 1943 er en indgang til at tale om Anden Verdenskrig. Der findes et utal af muligheder for at få lokalt stof på denne historie. Der findes mange billeder, aviser, bøger, rationeringsmærker og selvfølgelig redningen af de danske jøder. Se også vores tilbud om fortællere i skolen.

Murens fald   
Murens fald er en indgang til at tale om den kolde krig. Der findes også her lokale emner, f.eks. hjemmeværnet, byens beskyttelsesrum.

Globalisering
Globaliseringens konsekvenser kan undersøges gennem forladte industrianlæg, nedlagte produktion og lukkede lokale mejerier.

Hvis du ønsker at arbejde med et eller flere temaer, så kontakt gerne lars .kjaer@koege .dk
Så fremstiller vi et undervisningsmateriale som er klar til brug.