Skriftlige historieopgaver

På denne side præsenterer vi nogle ideer til hvordan man kan strikke sin opgave sammen.

Mange skoleelever har svært ved at lave problemformuleringer og stille sig selv spørgsmål til et ukendt eller delvis ukendt emne. Det er forståeligt nok. Derfor har vi lavet denne side, som måske kan hjælpe lidt på vej.

Emneforslag:

 • Købstaden Køge er anlagt relativt sent i forhold til de andre danske købstæder. Hvilke grunde er der til at den opstår
  A. på den særlige placering?
  B. på den bestemte tid?
 • Gør rede for hvad der findes af kalkmalerier i kirkerne i Køge og omegn. Hvilke motiver findes der? Benyt f.eks. www.kalkmalerier.dk
 • Kirkens historie strækker sig fra 1300-tallet tværs over reformationen med til- og ombygninger op til vore dage. Redegør for stadierne i kirkens udvikling. Tilbygninger, udsmykning.
 • Besættelsestiden i Køge:
  Hvordan var hverdagen i køge under besættelsen. Hvor mange tyske tropper var der i Køge? Hvilken Lokaladministration var der? Benyt dig af aviser og lokalhistorisk litteratur.
 • Køges gamle bydel er forholdsvis bedre bevaret end i mange andre byer. Hvordan kan det være? Udvælg dig f.eks. en bygning og følg dens historie gennem tiderne. Benyt billeder, ejerlister, fredningsbestemmelser for bygningen og andet. Hvilken historisk værdi har bygningen, som ligger til grund for evt. fredning? Hvorfor fredes bygninger – skal vi frede? Måske har vi oplysninger om dit eget hus?
  Tip: Vi har materiale om mange af husene, så opgaven er ret nem at gå til!
 • Hekseprocesser: Beskriv de generelle mønstre og sammenlign med Køges eksempel.
  Se evt. mere i arket her om hekseprocesserne.
 • Kvindernes valgret: I 1915 opnåede kvinderne ret til at vælge og blev valgbare ved valg til Rigsdagen.  Hvilke lokale kræfter arbejdede for det og hvad var de lokale reaktioner på det?  Brug aviserne. Se også artikel i Køge Studier, 1990. (Ses på Byarkivet).

Sådan gør du
1. trin
Der kommer der en del børn på arkivet som gerne vil vide noget om “Køge i gamle dage”. Her vil vi sige: Tillykke, du er kommet til rette sted – for vi har alt om Køge i gamle dage!
Men for at vi rigtig kan hjælpe dig videre, skal du først finde et givet emne du gerne vil skrive om. Er det noget om byens historie, om befolkningen, om et bestemt emne som Anden Verdenskrig, hekseprocesser, pest eller noget fjerde?
Så langt så godt!

2. trin
Når du har valgt dit emne, skal du gerne vide lidt om det, for at kunne lave en ordentlig og brugbar problemformulering. Nu skal du afsted til biblioteket og læse på nettet. Vi har også mange bøger på arkivet og kan også vejlede om det.
Hjem og læs!

3. trin
En problemformulering til en opgave fungerer bedst, hvis du stiller dig selv et spørgsmål.
De bedste problemformuleringer opstår ud af en personlig undren: Hvordan kan det nu være?
Allerbedst bliver det, hvis du ender med at kunne give en forklaring der består af flere faktorer. Altså at der var mange forskellig forhold der spillede ind og skabte en særlig udvikling. For det er jo ikke ret tit at vi selv bevæges af een enkelt grund.
Vi træffer vores valg – nogen gange bevidst, nogen gange ubevidst.

Det er sjældent særlig interessant, hvis konklusionen er “ja, det er rigtigt” eller “nej, sådan var det ikke”. Hverken for dig selv eller for den der læser opgaven. For at hjælpe dig lidt på vej, har vi udvalgt nogle emner, der vil kunne bruges ved skoleopgaver og som også vil gøre din lærer glad!