Lærerkursus i Hit med Historien

Historieskolen Clio har afholdt inspirationskursus til historieundervisningen. I forlængelse af Hit med Historiens udgivelse, Køge 1700-1850. Byen og Borgerne, tilbød vi nu mulighed for at få en konsulent ud i klassen, som kan give spændende nye inputs til undervisningen. Kursusholderen kender materialet særdeles godt, for han havde selv skrevet bogen.

Kurset blev afholdt i samarbejde med Pædagogisk Udviklingscentral i Køge (PUC).

Kontakt gerne Byarkivet, hvis du er interesseret i at høre nærmere om mulighederne for at arbejde med Hit med Historien.

Om kurset:
Undervisningen var tilrettelagt efter undervisningsministeriets retningslinier for historie, “Fælles Mål”. Det var derfor en god måde at leve op til kravene om at integrere undervisning i perioden med et lokalhistorisk perspektiv.

Indhold:  Undervisningsforløb for skolelærere & Klasseundervisning i skolerne.
Undervisningen var tilrettelagt nøje efter Fælles Mål for Historie.

Emne:  Hit med Historien bind 4 blev taget som udgangspunkt. Køge 1700-1850.

Målgruppe:  Alderstrinnet var fortrinsvis 5/6. klasse, der kunne dog træffes individuelle aftaler.

Lærer:  Claus Buttenschøn. Cand. Pæd., lærer, forfatter, rejseleder etc.

Hvem kan deltage:  Kurset blev udbudt i Køge, Solrød og Vallø.

Pris:  Det kostede i alt 500 kr. og der var plads til 12 deltagende klasser.
Timerne fordeltes på et fælles lærerkursus (3 timer på en eftermiddag)
og med tid til individuel undervisning i klasserne (4 timer pr. deltagende klasse).

Forløbsbeskrivelse: Der indledtes med et lærerkursus på en eftermiddag. Her var der en præsentation af undervisningsmaterialet og man fik inspiration til videre undervisning og brug i klassen, ideer til opgaver og andre praktiske tiltag. På kurset blev der truffet aftaler om individuelle forløb, der tilpassedes klassens arbejdsplan.

Det følges op af undervisningsforløb i skoleklasserne. Underviserens rolle blev nu konsulentens, og han kom ud i klassen og underviste. Konsulenten bidrog eksempelvis  med:

– Inspiration og igangsætning i klassen.
– Byvandring og fortællinger.
– Igangsætning af projekter og opgaver eller
– Afslutning og opsamling på forløbet.

Læs mere om Hit med Historien.