Køges første telefon

Jens Hansen – en iværksætter fra Køge
Jens Hansen var en mand af mange talenter. Han var først med det sidste nye. Han var den første i Køge der havde en cykel, den første køgenser der havde bil, han byggede sig endda en lille dampbåd som han sejlede med på Køge å.
Han oprettede også det første offentlige elektricitetsværk i provinsen, drev elektrikervirksomhed og oprettede også en telefoncentral. Han var bestemt en driftig mand!

Jens Hansen oprettede den første telefonlinje i Køge i 1884. Det var selvfølgelig lidt af en sensation. Ved en demonstration kunne man mod betaling få lov til at ringe hjem til Jens Hansens værksted og høre en svend der spillede harmonika. Det var store sager.

I dag kan vi næppe forestille os at man kan leve uden en telefon. Men kunderne var dengang ikke sådan at lokke til.

Etatsråd Hasselbalch sagde til ham:
“Hvad skal jeg med en telefon? Jeg har jo en bydreng!”.

Der var også mange der var meget skeptiske over for dette nye og helt ukendte fænomen.

 

 

 

Kun for personer med stærke nerver!
“Det var kun personer med stærke nerver og en god portion mod i livet, der uden videre turde stille op med det sorte rør for øret og munden tæt ind til tragten på vægapparatet og så opleve forbindelsen – en oplevelse, som kun få almindelige mennesker kom over uden sved og hjertebanken.
Dette overmåde lidet fortrolige, endsige hverdagsagtige forhold mellem telefon og menigmand varede forøvrigt ved indtil et godt stykke ind i dette århundrede. Jeg har som dreng på nært hold engang været vidne til, at en stærk og sund mandsperson i sin bedste alder gik fra koncepterne, da en blid kvindestemme i telefonen meldte “klar!” og de første ord derefter lød i det mystiske rør. Han var selv ude af stand til at fremkomme med en stavelse, han begyndte at svaje, som han stod dér, og sveden randt fra hans ligblege ansigt, og han måtte halvt i afmagt ledes hen til en stol, hvor han først kom til sig selv efter at have indtaget Hoffmannsdråber og fået lagt et koldt omslag på sin pande”.

Sådan huskede William A. Hansen en oplevelse fra sin barndom og det skrev han om i Køge-Posten i 1962.

Da først det blev muligt at ringe til København i 1886 (Jens Hansen og hans folk rejste selv masterne), var der dog mange der kunne se fordelen i det. Langsomt blev det en god forretning. I 1932 var der 750 anonnenter og i 1962 var der omkring 3000 der havde telefon i Køge.

Jens Hansen solgte i 1896 sit telefonselskab til KTAS for 41.000 kr.
– Og det var mange penge dengang!

Vidste du at…

  • Jens Hansen ejede den første bil i Køge. Den ses øverst på billedet til venstre.
  • Jens Hansen grundlagde det første offentlige elektricitetsværk i 1891. I de første år var de ikke over 15 “lysabonnenter”.
  • Urmager Jens Hansen satte sit elektricitetsværk “Kjøge Lysstation” i drift, som det første værk i Danmark med mulighed for offentlig tilslutning. Værket blev drevet af en 6 h.k. gasmotor, der trak en dynamo, som afgav så meget strøm, at den kunne forsyne 54 stk. 16 lys glødelamper og 2 stk. 300 lys buelamper med strøm.

Vil du vide mere om Jens Hansen, kan du søge på “Jens Hansen” i vores database (Link på vej).