Køge set fra vandet

Historieskolen Clio har gennemført sejladser på Køge Å. Kontakt gerne arkivet, hvis du er interesseret i at komme en sejlads med din klasse eller gruppe. Oplev Køges historie på en ny måde.

Køge å og havnen er og har været af vital betydning for byen. Åen har tjent mange forskellige formål gennem tiden. Denne tur søger at belyse åens betydning for byen, men ser også på byens påvirkning af åen.

Deltagerne kommer på en guidet kanotur af en times varighed og hører fortællinger om byens liv mod vandsiden. Undervejs ser vi på huse og steder og taler om byudvikling, havnen, handel og fiskeri ved de steder vi passerer.

Forløbet opøver evnen til at se historiske spor i byen og hjælper dem til at udpege synlige historiske spor i området. Forløbet kan hjælpe til at opbygge en historisk bevidsthed omkring miljøhensyn, forurening og om konsekvenser af valg der leder til forbedringer.