Historien i Herfølge

På denne side finder du materiale der er velegnet til undervisningsforløb om den lokale kulturarv i Herfølgeområdet. Skulle du ønske at tage emnet  op i din klasse, er du meget velkommen til at kontakt os og få råd og vejledning.

Det er gratis for skoler i Køge Kommune. Se denne side om Hastrup for yderligere inspiration. Kontakt: lars .kjaer@koege .dk

Spørgsmålsark til grupperne:
Historien i Herfølge – spørgsmål til alle grupperne (pdf 821 kb).
Alle grupper henter denne fil og printer deres egen side med arbejdsopgaver.

Foredrag
Træk af Herfølge Sogns Historie
 – Indeholder mere end du tror!
Blandt andet om stednavne og meget andet.

Billeder fra Træskoslaget:

 

 

 

 

 

Artikler:
Karl-Erik Frandsen: Pesten standsede i Herfølge. (Køge-Studier 2002).
Lokalhistoriske hæfter:

 • Tolv retssager og andet, nr. 1.
 • Pyromanbrande i Herfølge 1894-1895, nr. 2.
 • Skovhytten 1 & 2, nr. 3.
 • Storkene på Sædder Kirke, nr. 4.
 • Onde tide i Tessebølle, nr. 5.
 • Kirke og Præst i Sædder sogn, nr. 6.
 • Landsdommeren, nr. 7.
 • Måneskinsjægerne, nr. 8.
 • De fredløses Julebesøg, nr. 9.
 • Jul på Vallø i 1534, nr. 10.
 • Den gamle Skovfogeds fortælling, nr. 11.
 • Blade af Herfølge sogns historie 1, nr. 12.
 • Blade af Herfølge sogns historie 2, nr. 13.
 • Svenske Marie i Tessebølle, nr. 14.
 • Tolv Dødsens farlige situationer, nr. 15.
 • En bondes erindringer, nr. 16.
  (Kan ses på arkivet i Herfølge).

Bøger om Herfølge:      
Birte Broch (Red.): Herfølge og Sædder. Dengang og nu. Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne. Køge, 1993. Udsolgt. Kan ses på arkivet. Før og nu billeder. Et godt værktøj til at se på forandringer og ligheder.

Dan Pedersen: Scheels og Vallø Hospital 1641-1981. Udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, 2000.

Gudrun Steen Knudsen: Hjemmesygeplejen på landet. 1945-1980. Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, 2004.

Birte Broch (m.fl. red): Herfølge sogns sygeplejehjem. 1913-1988. Et bidrag til den moderne syge– og ældreplejes historie. 1996.

Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne: Blade af Herfølge Sogns historie. 1 og 2.

Links:
Links der bruges til Historien i Herfølge – Kend dit Kvarter:

http://www.dkconline.dk/  –
Fund og fortidsminder fra hele Danmark. Bruges til at undersøge fund i dit område.

http://www.kms.dk/Sepaakort/Danmark+før+og+nu/
bruges til “mit hus” og til undersøgelse af et sted før og nu.

http://www.kuas.dk/kulturarv/fortidsminder/historie/index.jsp  –
Godt oplæg til diskussion af fredninger.

http://www.kuas.dk/kulturarv/fortidsminder/fredning/beskyttelse.jsp
– oplæg til diskussion af fredninger.

ftp://ftp2.kms.dk/download/pdf/signD50.pdf  – Kortsignaturer til Danmark 1:50.000

www.traeskoslaget.dk
Hjemmeside for projekt Træskoslaget.

Forslag til arbejdsgang:
(Lærervejledning)

Hver gruppe/elev arbejder med følgende emner:
1. Mit hjem:
Beskrives ud fra kort (før og nu) og evt. gamle billeder/egne billeder fra nutiden.
Sammenlign kortene og lav plancher, hvor kortene sættes ind. (før og nu). Computer eller “i hånden”. Eleven beskriver kort om der er sket forandringer på stedet og i landskabet. Findes der gamle billeder? Eleverne kan opfordres til at spørge hjemme eller gå på arkiv. Opgaven sætter eleverne i gang med arbejdet og sporer dem ind på arbejdsformen.

2. Et generelt emne for tiden.
Herefter kan eleverne arbejde med et generelt emne. Det sætter det lokale i forhold til det generelle. Afhænger af tid og kan udbygges med klasseundervisning. Kan også foregå individuelt.

3. Undersøgelser i lokalområdet.
Eleverne tager ud i området med kamera, videokamera osv. og ser efter spor fra fortiden og beskriv dem i ord og billeder. Hvad er forandret, hvad er det samme? Sammenholdes med kilder og billeder, som findes her på siden.

Alle elevernes undersøgelser samles. Det kan enten foregå på plancher, men sker bedst elektronisk. Det kan være på skoleintra/elevhjemmesider. Det kan også ske i Word. Powerpoint eller lignende. Det er en god ide at arbejde med fælles fremlæggelser eller evt. korrektur på tværs af grupperne for at sikre at viden går på tværs af eleverne.