Tegnekonkurrence – Tegn Køges Kulturarv

Historieskolen Clio har tidligere arrangeret tegnekonkurrencer hvor temaet var Byen set med børns øjne!

Her kunne alle lave et flot billede af vores kulturarv i Køge. Det kunne være et af byens monumenter, et hus, en gade, detaljer på bygninger eller noget helt andet. Det eneste krav til motivvalg var, at det skal være ”kulturarv”. Hvordan man fortolkede kulturarv var op til dig, da du selv skulle vælge dit motiv.

Dette kan nemt tages op i skoleklasser og vi hjælper stadig gerne til.

Hvad forstår du ved kulturarv og hvad er vigtigst i Køge?
Formål er at stimulere børn til at lave tegninger af byens kulturarv. Huse, monumenter osv. kan indgå. Ved at iagttage byens kulturarv, tvinges børnene til at tænke over hvad der er kulturarv, over hvad der er gammelt og nyt, og hvad der er flot og grimt.
Det opøver evnen til at iagttage, analysere og fremstille .

Et stort udvalg af billederne udstilles her på siderne.

Inspiration og ideer til videre brug og tegninger fra børn i Køge
Hent tegninger og farveark herunder


Kom videre med kulturarven i Køge:
Forslag til opgaver i skolen og i hjemmet.

  • Hvad er kulturarv? Tal om hvad der er og hvad der ikke er kulturarv.
  • Er al kulturarv lige vigtig? Hvad skal bevares og hvad skal ikke bevares?
  • I Køge er en lang række bygninger fredet og dermed anset for at have særlige historiske kvaliteter : Se fredede bygninger her.
  • Hvis du gerne vil dykke videre ned i dette spændende emne, så kan du læse mere på disse sider: Læs politikens og Gyldendals undervisningsavis her .
  • Lav din egen liste over Køges kulturarv. Find 10-20 bygninger, anlæg, monumenter eller andet, som I mener er af væsentlig betydning for byen. Ved udvælgelsen begrunder i hvorfor de er vigtige at kende til og bevare.
  • Lav en udstilling over din egen eller din klasses kulturarvsliste med billeder. Skriv billedtekster der forklarer jeres valg. Find evt. billeder på www.koegearkiv.dk

Læs mere her:
Køge Bys Historie. Bind 1+2. Hovedværket om Køges historie. Køge, 1988.
Hit med Historien . Bogserie for børn.