Materialer til skolehistorisk arbejde i skolerne

Materialer til skolehistorisk arbejde i skolerne

På denne side har vi samlet forskelligt materiale om skolerne i Køge. Her er ideer til arbejdsopgaver og henvisninger til noget af det materiale der findes.

Arbejdsopgaver:
Skriv skolehistorien for din egen skole.
Hvis I ønsker at grave lidt dybere ned, kan det også være en opgave om hvor der har ligget skoler i jeres område førhen.

Der er mange gode måder at arbejde med dette emne:

 • Plancher og plakater med billeder og tekster er altid godt, men skal det være lidt sjovere, skal det flyttes over på elevernes “egne” digitale medier.
 • Brug skoleintra til at vise dine tekster og billeder. Det er godt og motiverende at arbejdet kommer ud til andre elever!
 • Lav en videofilm med Microsoft Photostory eller lignende. Indsæt billeder og indtal lyd til filmen.
 • Powerpoint er også en oplagt mulighed.
 • Optager I med videokamera, er Moviemake en oplagt mulighed til at redigere film. Læg jeres film på YouTube. Byarkivet har en kanal på YouTube, hvor materiale af denne type evt. kan samles. Herfra kan siden indsættes på skolens hjemmeside.
 • Artikler til lokalavisen? Hvem ved, måske er det muligt! Vi hjælper gerne med kontakt.

Se udstillingen på nettet
Her til højre ser du forsiden af udstillingen, som er sendt ud til alle skoler i Køge.
Hent den her (PDF 4,9 MB).

Ressourcer til undervisningen og gruppearbejde
Hvis du er heldig, går du på een af følgende skoler. For så er der allerede gjort et stort arbejde. Måske kan de være til inspiration for jer.

 • P. A. Klein: Køge Skoler i det 19. århundrede. Køge, 1953.
 • Susanne K. Jensen: Borgerskole og Betalingsskole. Historiespeciale. Ses på byarkivet.
 • Brochmands Skole: Jubilæumsskrift. Ses på byarkivet.
 • Ellemarkskolen: Jubilæumsskrift. Ses på byarkivet.
 • Hastrupskolen – jubilæumsskrift. Ses på byarkivet.
 • Birte B. Hansen: Alkestrup Skole – en byggesag 1845-1850. (Køge-Studier 1997)
 • Grete Ilsøe: Artikel om Brochmands Skole i Skole, dannelse, samfund
 • Simon Bauer: Kampen om enhedsskolen i Køge 1909-21. (Køge-Studier 2007).
 • Birgit Rosenberg og Palle Sigaard: Spindeskolen i Ølby. (Køge-Studier 1992)

Køge Byhistoriske Arkiv
Køge Byhistoriske Arkiv har en lang række af forskellige materialer vedrørende skolehistorie. Der er fotografier, skoletegninger, planer og meget, meget andet. Henvend dig og hør nærmere.

Materiale fra Skovbo Lokalhistoriske Arkiv:
37.5 Præstø Amt
Præstø Amts skolehistorie indtil 1830 af Johs. C.Jessen.
Udgivet af Historisk Samfund for Præstø Amt. 1950.

37.5 Præstø Amt
Beretning om skolevæsenet i Præstø Amtskreds skoleåret 1962/63. 10.årgang.
Ved Amtsskolekonsulenten.

37.5 Præstø Amt
Planlægning af det sognekommunale skolevæsen. Oktober 1956.

Om Bjæverskov Degneskole:
99.4 Petersen, Anders
Et kort rids af mit levnedsløb. 1.del: Indtil jeg blev lærer i Valløby.
Skrevet i Kjøge Aar 1890. A.Petersen.

Om Bjæverskov skole:
Sørensen, Martha: Gamle dage i Bjæverskov. Jul i Skovbo, 1977.

37.36 Skolevæsenet i Borup-Kimmerslev sogne. Manuskript til foredrag af Gunner Dall-Hansen.

37.5 Bjæverskov skole
Sagsmappe med bl.a. elevfotos.
Heri: Grønholt, Rasmus: Og så gjaldt det skolen. 1965.

37.5 Borup skole
Sagsmappe med bl.a. protokoller, avisartikler og fotos.

37.5 Ejby skole
Sagsmappe med bl.a. protokoller og fotos.

37.5 Gammerød skole
Sagsmappe med bl.a. protokoller og fotos.

37.5 Grønholt skole
Sagsmappe med bl.a. protokol og fundats.

37.5 Gørslev skole
Sagsmappe med bl.a. protokoller og fotos.

37.5. Kimmerslev skole
Sagsmappe med bl.a. protokoller og fotos.

37.5 Lidemark skole
Sagsmappe med bl.a. protokoller og fotos.

37.5 Nr.Dalby skole
Sagsmappe med bl.a. protokoller og fotos.

37.5. Skovbo Privatskole
Sagsmappe med avisartikler.

37.5 Skovbo-skolen
Sagsmappe med avisartikler.

37.5 Slimminge skole
Sagsmappe med bl.a. protokoller og fotos.

37.5 St.Ladager skole
Sagsmappe med bl.a. protokoller og fotos.

37.5 Valore skole
Sagsmappe med fotos.

37.5 Vemmedrup skole
Sagsmappe med avisartikler.

37.5 Vollerslev skole
Sagsmappe med bl.a. protokoller og fotos.

Materialer vedr. skoler fra Lokalhistorisk arkiv for Herfølge – Sædder sogne:

Alkestrupskolen:
Materialerne omhandler årene 1860-1958 og består af skoleprotokoller med elevoplysninger og andre informationer om skolens funktioner.
Boks A, A193, Køgestudier 1997

Egøje skole:
Materialerne omhandler årene 1828-1967 og består bl.a. skoleprotokoller med elevoplysninger, eksamensprotokoller, embedsbøger mv.
Boks A, A164.

(NB! Lilleskolen / A494).

Herfølge skole:
Materialerne omhandler årene 1809-1966 og består bl.a. de ældste protokoller for skolekommissionsmøder og sogneforstanderskabsmøder, de dagligt brugte protokoller med navnestof og andre oplysninger. Der findes også en fortegnelse over ”Degne i Herfølge-Sædder” 1623-1902.
Boks B, A215, A44.

Ringsbjerg skole:
Materialerne omhandler årene 1821-1883 og består af skoleprotokoller. Skolen nedlægges 1899. Boks B, A194.

Tessebølle skole:
Materialerne omhandler årene 1809-1955 og består bl.a. af klassernes dagbøger, eksamensprotokoller og embedsbog. Skolen nedlægges 1955.
Boks C, A184.

Vedskølle skole:
Materialerne omhandler årene 1809-1967 og består bl.a. af klassedagbøger og eksamensprotokol. Skolen nedlægges 1967.
Boks C, A180

Aashøj skole:
Materialerne omhandler årene 1901-1967 og består bl.a. af dagbøger, eksamensprotokoller og embedsbog.
Boks C, A148