Børn laver film i Køge

Børn fra Spidsen laver film med Historieskolen Clio

En flok glade børn fra Fritidscenteret Spidsen i Ellemarken lavede i 2008 film med Historieskolen Clio. Børnene lavede film om Ellemarkens historie og resultatet kan ses herunder.

Projektet var en del af modelkommuneprojektet Kulturelt Kvarter i Køge Kommune.
Projektet var støttet af Børnekulturens Netværk under Kulturministeriet.

Filmprojektet eksperimenterede med nye formidlingsmetoder og nye emner, som skulle sikre en større følelse af relevans hos deltagerne. Det nærhedsprincip, som var kriteriet for udvælgelsen af emnerne, havde sammen med det anderledes medie, stor succes med at få børn til at interessere sig for deres eget områdes nære og fjerne lokale kulturarv – i deres fritid.

Kontakt Historieskolen Clio hvis din skole er interesseret i at arbejde med film i Køge.