Historien i Hastrup

På denne side finder du materiale der er særligt relevant for Hastrups Historie. Samlingen er lavet forud for et projekt med 6. klasserne på Hastrupskolen i Køge og er beregnet til at eleverne her henter materiale til deres udstillinger mm.

 

Arbejdsark til elever (PDF):      
Arbejdsark til Mit hjem
Arbejdsark til oldtiden
Arbejdsark til landbosamfundet
Arbejdsark til byen på Landet
Afslutning – Fremlæggelse af opgaver

Fra Fotosamlingen:
Hastrup Mølle, Hastrupvej, syd for Husmandsvejen
  

(Det er samme mølle på alle billederne).

Klemmenstrupgård, Klemmenstrupvej 25.

 

 
Fotografi fra ca. 1900.
“Nummer 1. fra venstre er Maren Sofie Nielsen og medhjælpere på gården.
Stående med hat: Hans Nielsen (står lige bag ved den lille pige).
Thorkild Nielsen (ca. 2 år), Signe Nielsen (ca. 4 år). Hans Nielsen ejede Klemmenstrupgård indtil 1911, hvor han flyttede til Lodskovgården i Ølby for at overtage sin slægtsgård.

Plougsvej

Postkort fra Hastrup

Gartneri på Højdevej – ved Viadukten og tæt på banen

 

 

 

 

 

Hastrupskolen

 

Klemmenstrupvej 17, opført 1950 af Bent og Karen Madsen:

Plougsvej 23

 

Herfølge Kalkbrud – Det lå der hvor der i dag er urnekirkegård.

Vil du vide mere om kalkudvinding, kan du læse Gunnar Solvangs bog “Kalkudvinding på Køgeegnen”. (2002).

Husk at læse:
Hit med Historien. Bogserie for børn, suppleres løbende med nye bind. www.hitmedhistorien.dk

Køge Bys Historie. Køge, 1988. Bind 1+2. Hovedværket om Køge.

Køge Museum 1989: Klemmenstrup – udgravning af en middelaldergård ved Køge. (s. 37). (Af Ulla Fraes Rasmussen).

Et husmandssted i Klemmenstrup ved Køge gennem 300 år. (s. 55) (Af Gunnar Solvang). Køge Museum 1993.

Træk af udskiftningen i Herfølge Sogn. (s. 21). (Af Vibeke Krogsgaard).

Herfølge og Sædder. Dengang og Nu. Udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge Sædder Sogne. 1993.

Alle titler findes på arkiverne og biblioteket.

Links:
Links der bruges til Historien i Hastrup:

http://www.dkconline.dk/  –
Fund og fortidsminder fra hele Danmark. Bruges til at undersøge fund i dit område.

http://www.kms.dk/Sepaakort/Danmark+før+og+nu/
bruges til “mit hus” og til undersøgelse af et sted før og nu.

http://www.kuas.dk/kulturarv/fortidsminder/historie/index.jsp  –
Godt oplæg til diskussion af fredninger.

http://www.kuas.dk/kulturarv/fortidsminder/fredning/beskyttelse.jsp
– oplæg til diskussion af fredninger.

ftp://ftp2.kms.dk/download/pdf/signD50.pdf  – Kortsignaturer til Danmark 1:50.000