Den første flyvemaskine i Køge i 1911

Den landskendte flyver Robert Svendsen vandt 1.000 kr. der var udsat for en flyvning over 40 kilometer. Han startede fra aerodromen på Amager kl. 7.07 og landede kl. 7.55 på skydepladsen nord for Køge. I løbet af kort tid var der samlet et par tusinde mennesker.

Læs beretningen fra Østsjællands Folkeblad her.

Der var engang, da der ikke var flyvemaskiner, telefoner eller fjernsyn. Her kan du læse beretningen om dengang den første flyvemaskine kom til Køge.

“Robert Svendsen kommer flyvende til Køge:
Klokken nærmede sig stærkt otte i aftes, da man paa den klare aftenhimmel nord for Køge opdagede en lille mørk genstand, der bevægede sig hurtigt i retning af byen.

Skønt man ikke kunne skelne omridsene, saa denne genstand alt for jordisk ud til at kunne henregnes til de egentlige himmellegmer. Folk kom da ogsaa straks paa det rene med, at talen var om en flyvemaskine. Og denne formodning blev forvandlet til vished, da maskinen i hastigt tempo kom nærmere og gik lavere. Snart saa man alle omridsene af flyvemaskinen. Og nu blev der stor opstandelse i nabolaget, der snart forplantede sig til den halve by. Folk kom ilende i skjorteærmer og uden hovedtøj, saaledes som de havde siddet i deres have for at svale sig i den pragtfulde, men hede sommeraften. Til en begyndelse satte kun enkelte i løb mod skytteforeningens skydebane, hvor man vidste at Svendsen i sin tid havde udset sig en passende plads til nedstigningen.

Men efterhaanden voksede de tililende skarer i antal. De ikke altid lige hensynsfulde cyklister fór som raketter mellem folk, uden saa meget som at berøre deres klokker. Det var mærkeligt nok at ingen kom til skade under denne vilde fart for at naa skydebanen – i den korteste tid. Andre skarer følger de maadelige veje og sætter farten over de bløde marker langs strandbredden.

Imidlertid kommer flyvemaskinen nærmere og nærmere. Den tager sig prægtig ud, som den i rolig fart glider frem mod Køge, paa baggrund af den klare himmel. Ude fra søen kommer flyveren nu lige over hovederne paa tilskuerne. Enkelte standser og vifter med hattene op mod todækkeren, grebne af den stemning som særlig bemægtiger sig den, der første gang ser fænomenet. Todækkerens bevægelser gør det usikkert om den vil lande, eller han vil vende tilbage til sit udgangspunkt.

Et øjeblik ser det ud som om han vil lande paa flyvepladsen, men saa gaar farten hen over vandtaarnet og jærnbaneterrænet, tæt hen over Købmand Willumsens have. I nabolaget af denne vender flyveren, fortsætter farten mod skydepladsen, og lander let og naturligt i glideflugt mod landingsstedet.

Det saa fra først til sidst overmaade sikkert, stemningsfuldt og elegant ud for tilskuerne.
Næppe er todækkeren landet, før folk strømmer til fra andre sider.Spørgsmaalet er paa alles læber: Er det Boulain, (??) eller vores egen Robert Svendsen?

Helten viser sig at være én af landets egne børn, den populære Svendsen.

Faa minutter efter landingen træffer vi flyveren paa landingsstedet, i færd med at skille maskinen ad. Robert Svendsen er en lille velbygget mand med et par intelligente brune øjne, og stilfærdigt vindende væsen. Han besvarer elskværdigt vores spørgsmaal.

”Hvad tid startede De fra flyvepladsen?”
”Klokken godt syv”.

”Er det ikke lidt lang tid?”, indskyder vi forsigtigt.

Men flyveren forklarer: ”Jeg startede i udmærket vejr – vinden var ca. 3 meter – og de første tyve minutter gik motoren fuldt tilfredsstillende, saa indtraf der et uheld i det et olierør sprang. Følgen heraf er, at der ikke kommer mere end halvdelen af den olie i maskinen der skal, og følgelig kan maskinen ikke gaa med mere end halv kraft, endda med fare for at løbe varm. Derfor satte jeg straks kursen ind over land, og det tog naturligvis en del tid”.

”De kunne ikke tænke Dem at reparere her og starte igen?”.
”Nej, det vil blive for mørkt i aften og jeg skal være inde til i morgen tidlig. Det er en betingelse for flyvningen om Kraks præmie, at der landes paa stedet. Ellers havde det været min mening at flyve videre til Ringsted”.

”De er altsaa sikker paa Kraks 1000 kr?”.
”Ja, der er ikke andre betingelser end at flyveren skal vaare dansk og foretage landing ved byen” “.

Du kan se resten af beretningen på Køge Byhistoriske Arkiv.

Vidste du at…
Robert Svendsen var een af dansk flyvnings pionerer. Han satte dansk rekord ved at flyve i en højde af 84 meter over Kløvermarken i København. Se Wikipedia for mere.