Køge under besættelsen

Kurset udbydes ved PUC i Køge og Historieskolen Clio ved Køge Byhistoriske Arkiv i samarbejde med Henning Bjørn Larsen.

Indhold:
Undervisningsforløb for skolelærere & Klasseundervisning i skolerne.
Undervisningen tilrettelægges nøje efter Fælles Mål for Historie.

Emne:
Hit med Historien Bind 2 Køge 1914-1949 tages som udgangspunkt.
Bøgerne kan lånes i klassesæt på PUC i Køge.

Målgruppe:
Alderstrinnet er 5-8. klasse.

Lærer:
Henning Bjørn Larsen

Hvornår:
Efterår 2007

Hvem kan deltage: 
Kurset udbydes i samarbejde med PUC i Køge og Skovbo. Det udbydes også i Solrød og Vallø. Bemærk det begrænsede deltagerantal, hvorfor hurtig tilmelding tilrådes.

Pris: 
Det koster i alt 500 kr. og der er plads til 12 deltagende klasser.

Timerne fordeles på et fælles lærerkursus (3 timer på en eftermiddag) og med tid til individuel undervisning i klasserne (4 lektioner pr. deltagende klasse).

Forløbsbeskrivelse:

  • Der indledes med et lærerkursus på en eftermiddag.
  • Præsentation af baggrundsmateriale (powerpoint)
  • Ideer til undervisningen
  • Præsentation af undervisningsmateriale
  • Forslag til rollespil ”Modstandsspillet” og ”Retsopgøret”.
  • Desuden ideer til opgaver, aktiviteter og andre praktiske tiltag.

På kurset laves der aftaler om individuelle forløb, der tilpasses klassens arbejdsplan. Det følges op af undervisningsforløb i skoleklasserne. Underviserens rolle bliver nu konsulentens, og han kommer ud i klassen og underviser. Konsulenten kan for eksempel bidrage med:

  • Inspiration og igangsætning i klassen.
  • Byvandring og fortællinger.
  • Igangsætning af projekter og opgaver eller
  • Afslutning og opsamling på forløbet.

Der er mange muligheder. Det er dog en forudsætning at timetallet holdes. Hvordan I bedst kan bruge timerne i klassen, aftales mellem læreren og konsulenten.

Kursusbeskrivelse med ideer til indhold hentes her (PDF – 117 KB).

Vil du vide mere, eller er du interesseret i et nyt forløb, så kontakt venligst
Lars Kjær, Historieskolen Clio 56 64 15 92 og få en snak om mulighederne.