Lærerkursus i Historiekanon

Gennemført kursus om historieundervisning efter den nye folkeskolelov

Orientering om den nye historiekanon og den lokale historie som del af historiefaget
Alle kender nok historiekanonens 29 punkter. Debatten har udelukkende fokuseret på de kanoniserede punkter på listen eller på dem der blev udeladt. Historiekanonen er dog også et pædagogisk værktøj og indgår som en del af et samlet forslag til styrkelse af historiefaget i folkeskolen. Her orienteres om udvalgets anbefalinger set som en helhed.

Kurset falder i to dele
A. Orientering fra arbejdsgruppen Fagligt løft: Historie – rapporten Styrkelsen af faget historie i folkeskolen.
B. En præsentation af de mange faglige muligheder, der findes på vore lokalehistoriske arkiver.

Den lokale historie som del af historiefaget
Med den nye lov følger også et krav om at kildelæsning og om at den lokale historie skal indgå i historiefaget. Der gives en orientering om hvilke lokale historieressourcer der findes i amtet, som lærerne kan trække på i deres undervisning- Hvordan kan lærerne bedst udnytte disse ressourcer i undervisningen?

Oplægsholdere:
Claus Buttenschøn, mdl. af udvalg til styrkelse af historiefaget i folkeskolen, samt repræsentanter Arkiv, bibliotek og museumsverdenen i Roskilde Amt.
Sted: Amtcenter for Undervisning (ACU), Roskilde Amt.
Arrangør: Historieskolen CLIO og Karin Larsen, ACU.
Målgruppe: Folkeskolelærere der underviser i historie, med særligt henblik på skolens ældre årgange.
Hvem kan deltage: Alle folkeskolelærere i Roskilde Amt og andre interesserede.

Forløbsbeskrivelse.
Dagen inddeles i to dele:
1. Overordnet om anbefalingerne fra udvalg til styrkelse af historie i folkeskolen. Om dets formål, lovkravene, baggrund, historik. Ved Claus Buttenschøn.

2. Historieressourcer i Roskilde Amt – hvordan kan de bruges i henhold til den nye lovgivning? Præsentation af kulturinstitutionerne. Samarbejde: Projektet laves i samarbejde med Amtscentret for Undervisning i Roskilde Amt.