Arkitekturen i Køge

Een af de fantastiske ting ved Køge er, at vi lige uden for døren har eksempler på stort set hele vores bygningskulturelle arv. Køge rummer det hele: Fra Gotik til modernisme – og alligevel er bykernen harmonisk og sammenhængende.

Denne side giver dig et overblik over Køges bygningshistorie. Ud fra disse eksempler kan du dykke ned i bygningernes historie og eleverne kan udarbejde plancher, webprojekter eller lignende på basis af dette materiale.

Oplægget er at hver elev eller gruppe arbejder med en periode og eet hus fra denne periode. Eleven eller gruppen skal arbejde med generel arkitekturhistorie og lokalhistorie på samme tid. Ved at knytte lokale eksempler på de arkitektoniske periodiseringer, skabes der sammenhæng mellem det lokale og det generelle, og der skabes sammenhæng og mening for eleven.

Det er oplagt at kombinere arbejdet med undersøgelser på Køge Byhistoriske Arkiv. Vi tilpasser gerne undervisningsmaterialet til netop jeres projekt.

Hent tidslinie med oversigt over arkitekturen i Køge, ses til højre.
Lav opløsning (PDF, 220 KB)
Høj opløsning (PDF, 3,18 MB).

Hent eksempel på elevopgaver til brug i elevopgaver (PDF, 392 KB).

Opgaveskabelon til elevernes fremstilling af plancher (PDF, 744 KB).

Undervisningstilbuddet er udviklet som et tværfagligt projekt i samarbejde med Historieskolen Clio, Billedskolen ved Kunstmuseet Køge Skitsesamling og Ralf Salomonsen fra Asgård Skole. Projektet kan dog udmærket fungere i både billedkunst eller historie alene. Kontakt os og hør nærmere om dette tilbud.

[nggallery id=1]