Liste over Lokallitteratur

Højelse Sognearkiv har fået indleveret denne liste over lokal litteratur, inddelt efter geografiske områder. Den er medtaget her på siden, da den også er højst relevant for Skovboområdet. Listen omfatter områderne: Hedeboegnen Ramsø Herred Spanager Højelse Sogn og By Bjæverskov herred Lellinge Sogn Yderholm Lidemark Taagerød Ejby Sogn Valore Vittenbjerg Lellinge og Omegn Samt et … Read more

Andre mikrofilm

Andre mikrofilm i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv: Realregister: Ringsted Herred, Borup sogn Skøde- og Panteprotokol: Svenstrup Birk: 1817-1853 Markbogen 1682: Borup, Kimmerslev og Nr.Dalby sogne Tingbog: Svenstrup Birk: 1807-1833

Kirkebøger

Vi har en omfattende samling af kopier af kirkebøger fra følgende sogne Borup 1645 – 1891 Kimmerslev 1645 – 1891 Ejby 1680 – 1891 Nr. Dalby 1686 – 1891 Lidemark 1780 – 1891Bjæverskov 1780 – 1891 Gørslev 773 – 1891 Vollerslev 1770 – 1891 Alle er frit tilgængelige på arkivet.

Godsarkiver i Skovbo

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv har mikrofilm af skifteprotokollerne for følgende godsarkiver: Fæsteprotokol: 1719-1934. Skifteprotokol: 1702-1850 Giesegaard Gods. Fæsteprotokol: 1720-1859. Skifteprotokol: 1764-1850 Juellund Gods. Fæsteprotokol: 1729-1869. Skifteprotokol: 1729-1850 Spanager Gods. Fæsteprotokol: 1762-1920. Skifteprotokol: 1763-1850 Vallø Stifts Gods. Skifteprotokol: 1738-1850. Registreringsprotokol: 1798-1850 Grevskabet Vallø. Skifteprotokol: 1719-1738. Registreringsprotokol: 1791-1798 Universitetets Gods Københavns Amt Skifteprotokol: 1750-1850 Præstø Amt Skifteprotokol: 1755-1850

Fotosamling

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv har en stor samling af fotografier af gårde, huse og personer fra hele vores dækningsområde. Du er altid velkommen til at kontakte os og høre om hvad der findes i fotosamlingen. Se fotografier fra vores fotosamling her.

Foreningsarkiver

Arkivet har en stor samling af arkivalier fra lokale foreninger gennem tiderne. Det drejer sig især om forhandlings- og medlemsprotokoller samt regnskabsbøger. Kontakt os gerne og hør nærmere om vi har mere om den forening du er interesseret i.

Bogsamling

Arkivet har en omfattende samling af håndbøger, som kan benyttes af arkivets brugere. Bøgerne kan bruges på stedet, men kan ikke lånes med hjem. Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere om bøgerne, eller kom forbi i åbningstiden.      

Sted- og Marknavne

Her på siden finder du en oversigt over sted- og marknavne i Herfølge-Sædder Sogne. Det er en oversigt over stednavnene og deres betydning og oprindelse. Listen blev udleveret af lektor Gordon Albøge, Institut for Navneforskning, Københavns Universitet, i forbindelse med et årsmøde i Lokalarkivet i Herfølge, januar 1990. Desværre er dokumentet fra “skrivemaskinernes tidsalder” og … Read more

Gamle gård- og husnavne

Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne har udarbejdet en fortegnelser over gårde og huse i Herfølge-Sædder Sogne. Fortegnelsen indeholder en oversigt over Gård- og husnavne Ejerlav, Matrikelnumre samt Nuværende adresser Kendte billednumre, som findes i arkivets samlinger. (Skal ses på arkivet). Listen er ikke fuldstændig, men indeholder de kendte navne. Skulle du kende til gårde og … Read more

Det nye Hastrup

I forbindelse med Arkivernes Dag i 2004 startede Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne en indsamling af materiale, der kan fortælle om “det nye Hastrup”. Indsamlingskampagnen har resulteret i en række flotte indkomster på arkivet, men vi er fortsat interesserede i indleveringer. Med “Det nye Hastrup” tænkes på det område, der ligger vest for Vordingborgvej, mellem … Read more

Arbejdsliv

Arbejdsliv – kilder og arkivalier i Herfølge-Sædder Sogne Lokalhistoriske Arkiv Her ser du en række billeder som belyser arbejdslivet i Herfølge. Arkivet rummer mange andre arkivalier som er relevante at bruge, så dette er kun et lille udpluk som kan give indtryk af mulighederne i samlingerne. Arbejdsliv på landet. Arbejdsmænd fra Herfølge ved dræningsarbejde på … Read more

Skolemateriale

Lokalhistorisk arkiv for Herfølge – Sædder sogne har meget materialer der vedrører skolernes historie. Her tilbyder vi et overblik over dine muligheder for at arbejde med arkivalierne: Alkestrupskolen: Materialerne omhandler årene 1860-1958 og består af skoleprotokoller med elevoplysninger og andre informationer om skolens funktioner. Boks A, A193, Køgestudier 1997 Egøje skole: Materialerne omhandler årene 1828-1967 … Read more

Kategorier Ikke-kategoriseret

Liste over Lokallitteratur – fra Køge Arkiverne

Højelse Sognearkiv har fået indleveret denne liste over lokal litteratur, inddelt efter geografiske områder. Listen omfatter områderne: Hedeboegnen Ramsø Herred Spanager Højelse Sogn og By Bjæverskov herred Lellinge Sogn Yderholm Lidemark Taagerød Ejby Sogn Valore Vittenbjerg Lellinge og Omegn Samt et afsnit med tidsskriftsartikler Listen er, som det kan ses, af ældre dato. Det betyder … Read more

Træk af udviklingen af landbruget på Engtoftegård i Ølby 1940-1990

I arkivets samlinger har vi mange spændende ting. Der ligger blandt andet denne artikel skrevet af Holger Larsen fra Engtoftegård. Her tager han mekaniseringen af landbruget op og skriver om hvordan landbruget i løbet af blot en enkelt generation har forandret sig fuldstændig. Læs hele artiklen Træk af udviklingen af landbruget på Engtoftegaard i Ølby … Read more

Telefonbøger

Telefonbøgerne er en god kilde til den lokale historie: Hvem boede hvor hvornår. Hvornår fik hvem telefon? I Højelse har vi et eksemplar af “Kjøbenhavns Telefonhaandbog” helt tilbage fra 1913. Den giver et sjovt indblik i telefonens sociale historie. Herunder kan du se i Telefonbogen for Køge og Omegn 1965-66 se siderne fra Skensved og … Read more

Fotokopisamlingen

Højelse Sognearkiv har desuden en meget omfattende samling af fotokopier der vedrører sognets historie. Materialet stammer fra diverse arkiver i Rigsarkivet, og er en utrolig stor hjælp til alle der vil dykke dybt ned i Højelses Historie. Der er virkelig gjort et stort forarbejdet her for den interesserede! Det er f.eks. Jordebøger, tiendelister, lægdsruller, matrikelbøger, … Read more

Tråden med kunst

Hen over sommeren 2011 bearbejdede billedkunstner Kai Ulrich Von Platen alle stelerne langs Tråden. Her på denne side kan du se fotografier af alle stelerne. Fotografierne er taget den 15.09.2011. (Fotografier: Lars Kjær/Køge Byhistoriske Arkiv).

Tråden – Jernbanen

Jernbanen kom til Køge i 1870. Inden havde man diskuteret, hvor den skulle ligge. Skulle den gå øst eller vest om byen? Byrådet ønskede en linje øst om byen, så den kunne betjene havnen. Til gengæld afskar denne løsning byen fra havnen, hvilket blev et stort problem for eftertiden. Stationen blev placeret for enden af … Read more

Tråden – Collstrop og Junckers

Her, hvor der i dag er p-plads, lå Collstrops Imprægneringsanstalt. Virksomheden var grundlagt i 1889 af Andreas Collstrop, der havde fået patent på en metode til imprægnering af træ med olietjære. Det forlængede træets levetid fra 10 til 25-30 år. Virksomheden behandlede jernbanesveller, telefonpæle, hegn og hegnspæle, hønsehuse m.m. I daglig tale hed virksomheden ”Svellefabrikken” … Read more

Tråden – Teknik og energi

Urmager Jens Hansen var en af Køges foregangsmænd, der kom først med flere tekniske nyheder. Han var den første, der anskaffede en cykel. Han konstruerede også en dampbåd, som han sejlede i på Køge Å. Han indførte telefonen i Køge og åbnede i Brogade Danmarks første offentlige elektricitetsværk. I Køge blev privatbilismen indvarslet af Jens … Read more

Tråden – Værftseventyret

På dette sted fortælles et kapitel af værftseventyret i Køge. Første Verdenskrig (1914-1918) gik hårdt ud over Europas handelsflåder. Mange skibe blev sænket af u-både. Det skabte et stort behov for nye skibe. Der blev derfor anlagt nye værfter landet over. Køge fik hele to skibsværfter i 1918, nemlig Køge Værft (1918-1923) på Nordre Havn … Read more

Tråden – Køge i verden

Fra den yderste mole kunne man længes ud i verden eller følge med i trafikken af fremmede skibe, der var for indadgående. Udlængsel og eventyrlyst fik i 1890 en ung Køgenser ved navn Emil Opffer til at rejse jorden rundt. Ved hjemkomsten efter to år blev han fejret med en fest, hvor familie og venner … Read more

Tråden – Køge Søbadeanstalt

Her på Søndre Mole lå Køge Søbadeanstalt i årene 1905-1970. Der havde tidligere været en badeanstalt for herrer på Nordre Mole og en for damer i behørig afstand. De blev begge ødelagt under en stormflod nytårsaften 1904. I stedet blev der i 1905 opført en ny fælles badeanstalt for herrer og damer ved Søndre Mole. … Read more

Tråden – Teltpladsen

Her på Søndre Strand har der været teltplads siden 1930´erne. Strandene langs Køge Bugt markerede sig i mellemkrigstiden som et alternativ til den mere mondæne sjællandske nordkyst. Langs Køge Bugt kom der badehoteller, sommerhuse, vandrerhjem og teltpladser. Da Turistforeningen etablerede teltpladsen, har det været under ganske primitive forhold. Man startede med det, der lige nu … Read more

Tråden – Bade- og friluftsliv

Denne vej, der tidligere hed Badestien, var en af vejene til Søndre Strand. Området mellem Strandvejen og vandet kaldtes Søndre Lyng. Det hørte under Gammelkjøgegaard, men blev overtaget af Køge Kommune i 1917. Det lå hen som strandenge, der blev benyttet af fiskerne som stejleplads, hvor fiskenettene blev tørret. Siden begyndelsen af 1900-tallet er både … Read more

Tråden – Fra tappehal til kulturhus

Engen her er en del af det store område, hvor Kosangas tidligere lå. I 1929 blev Dansk Flaskegas Co. stiftet i Nykøbing Falster. Her fandt man ud af at komprimere overskudsgas fra byens gasværk og fylde den på trykflasker. Det betød, at husholdninger i både byen og på landet fik mulighed for at bruge den … Read more

Tråden – Andelsfællesskaber

Mellem Opdagelsen og Havnen ligger en af Søndre Havns mest karakteristiske bygninger.  Det store silopakhus er opført i 1925 for Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer. Blandt de første virksomheder på Søndre Havn var en række andelsvirksomheder. Det har sat sig spor i navnet Andelsvej, som løber mellem Søndre Molevej og Søndre Kajgade. Danske landmænd … Read more