Gamle gård- og husnavne

Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne har udarbejdet en fortegnelser over gårde og huse i Herfølge-Sædder Sogne. Fortegnelsen indeholder en oversigt over

  • Gård- og husnavne
  • Ejerlav,
  • Matrikelnumre samt
  • Nuværende adresser
  • Kendte billednumre, som findes i arkivets samlinger. (Skal ses på arkivet).

Listen er ikke fuldstændig, men indeholder de kendte navne. Skulle du kende til gårde og huse der ikke er med på listen, vil arkivet meget gerne høre fra dig. Du finder listerne herunder.

Gårde i Herfølge-Sædder sogne (PDF – 62 KB)

Huse i Herfølge-Sædder Sogne (PDF – 53 KB)

Listerne er senest opdaterede maj 2018.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.