Det nye Hastrup

I forbindelse med Arkivernes Dag i 2004 startede Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne en indsamling af materiale, der kan fortælle om “det nye Hastrup”. Indsamlingskampagnen har resulteret i en række flotte indkomster på arkivet, men vi er fortsat interesserede i indleveringer.

Med “Det nye Hastrup” tænkes på det område, der ligger vest for Vordingborgvej, mellem Klemmenstrupvej mod nord, Åshøjvej mod vest og Lidemarksvej mod syd.

Dette område har inden for de seneste 40 år udviklet sig meget kraftigt fra en næsten bar mark med enkelte gårde og huse til i dag et udbygget område med mange boligformer, skoler og institutioner.

Arkivets samlinger mangler materiale, der kan belyse hele denne udvikling og bevare materiale også om tiden før, hele udviklingen tog fart.

Dengang lå der forretninger langs med Vordingborgvej og mindre håndværksvirksomheder i området.

  • Findes der billeder eller andet historisk materiale, der kan fortælle om dem?
  • Er der regnskabsbøger, kundebøger, tegninger eller andet?
  • Der har også ligget flere gartnerier her, som vi gerne vil vide noget mere om.
  • Billeder af transportmidler er ligeledes velkomne: biler, hyrevogne, lastbiler og rutebiler.

Noget af det tidligste byggeri bestod i udstykningen fra Hastrupgård, hvis stuehus og længe stadig ligger øst for Vordingborgvej. Det var husene omkring Plougsvej, der blev bebygget bl.a. af Den selvejende Byggevirksomhed for Herfølge Kommune. Vi har tegninger og andet materiale fra foreningen, men findes der billeder eller andet fra dengang, husene var nye?

Siden 1960’erne er der skudt flere nye kvarterer op med parcelhuse.
Det var en boligform, der voksede kraftigt i den periode.
Disse kvarterer er ikke stærkt repræsenteret i arkivets samlinger.
Derfor efterlyser vi materiale om huse og beboere fra parcelhuse.
Meget gerne fotografier af husets indretning.

Kort sagt efterlyses materiale, der kan belyse områdets historie både før og efter den nye byudvikling kom i gang.

Hent vores folder her og læs mere om indsamlingen (PDF-fil).