Niels Nielsen: Opfinder, Redaktør og Mekanikus

Niels Nielsen var en varm fortaler for krybskytteri og levede under mottoet: "Vildtet er for alle, lad bare bøssen knalde".
Niels Nielsen var en varm fortaler for krybskytteri og levede under mottoet: “Vildtet er for alle, lad bare bøssen knalde”.

En meget særpræget mand, der hed Niels Nielsen, blev født i Svansbjerg i 1849. Om ham og hans liv kunne der skrives en tyk bog, der startede i fattige kår, og endte under fattigvæsenet.

Den tragikomiske historie om denne naive mand, som absolut ikke led af mindreværdskomplekser, kan man læse om i Kjøge Avis fra 1892, hvor han han på opfordring har skrevet sin selvbiografi, der begynder: “Jeg er født l. Maj 1849 af Husmand Niels Hansens Kvinde…”

Efter en omflakkende tilværelse mellem mange forskellige arbejdspladser, kom han tilbage til Svansbjerg i 1878, hvor han, efter sin biografi, nedsatte sig som mekanikus. Niels Nielsen havde utallige ideer og fantasiprojekter, han tumlede med.

I 1880 startede han et blad, som han kaldte “Jagtforeningens Vejviser” med undertitlen “Nattens Nyheder”. Det var et blad for krybskytter, for Niels Nielsen var selv en uforbederlig krybskytte. Jagtforeningen havde et slogan der lød: “Vildtet er for alle, lad bare bøssen knalde”.

De første numre af bladet blev trykt i København, men det blev for dyrt, så han konstruerede og byggede selv en “Hurtigpresse”, og typerne tiggede han sig til på Kjøge Avis, og hos forskellige bogtrykkere, så hans blade var en sammenblanding at mange forskellige skrifttyper. Han averterede efter “En jomfru, som er typograf, og som kjender til dansk Vask og Madlavning”.

Det kneb imidlertid med abonnenter til krybskyttebladet, så bladet ophørte med at udkomme, men blev erstattet med et nyt blad, der hed “Illustreret Hønseavlertidende”, hvis oplag kom helt op på 71 eksemplarer.

Niels Nielsens sikkerhedsbrudeseng. Fidusen ved denne seng var, at midt i den alkovelignende seng var der en træplade med et hul i ansigtshøjde, hvor man kunne kommunikere med modparten. Hvis man kom til et resultat, skulle begge trække i et reb på hver sin side, for så ville skillerummet blive hævet,
Niels Nielsens sikkerhedsbrudeseng. Fidusen ved denne seng var, at midt i den alkovelignende seng var der en træplade med et hul i ansigtshøjde, hvor man kunne kommunikere med modparten. Hvis man kom til et resultat, skulle begge trække i et reb på hver sin side, for så ville skillerummet blive hævet,

Niels Nielsen havde en kringlet fantasi, som “opfandt” utallige opfindelser. Bl.a. en “Sikkerhedsjernbanevogn”, en flyvemaskine, en loppeknusemaskine, en pandekagebagemaskine, ildure, paraplyer til høstakke, og en sikkerhedsbrudeseng. Fidusen ved denne seng var, at midt i den alkovelignende seng var der en træplade med et hul i ansigtshøjde, hvor man kunne kommunikere med modparten. Hvis man kom til et resultat, skulle begge trække i et reb på hver sin side, for så ville skillerummet blive hævet, men som sagt lavede han utallige andre “opfindelser”.

Han bombarderede aviserne med hundredevis af indlæg, hvor han fortalte om, og anbefalede sine opfindelser, og aviserne bragte gerne disse komiske indlæg, som igen bevirkede, at Niels Nielsen efterhånden blev en meget brugt foredragsholder over hele landet.

Hans foredrag sluttede altid med, at han klappede af sig selv.

Men som tidligere fortalt, kunne der skrives en bog om Niels Nielsen, der døde juleaften 1905, nærmest hjerneskadet.

Her neden for ses et udvalg af udgaverne fra Jagtforeningens Vejviser eller Nattens Nyheder:

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.
Se i øvrigt også Historien bag Navnet her.

Du kan læse mere om Niels Nielsen: