Tråden – Fra tappehal til kulturhus

Engen her er en del af det store område, hvor Kosangas tidligere lå.

I 1929 blev Dansk Flaskegas Co. stiftet i Nykøbing Falster. Her fandt man ud af at komprimere overskudsgas fra byens gasværk og fylde den på trykflasker. Det betød, at husholdninger i både byen og på landet fik mulighed for at bruge den nye teknologi, som efterhånden afløste de brændefyrede komfurer.

Distributionen var besværlig, fordi gasflaskerne skulle være meget tunge og solide. Et nyt gennembrud kom, da man fandt ud af at anvende propangas i stedet. Propangas udvindes af olie og antager væskeform under lavere tryk. Derfor kunne man nu benytte lettere stålflasker. Med den nye type gas blev flaskegassen i 1930´erne en populær energikilde i Danmark.

I 1941 åbnede Dansk Flaskegas Co. en filial i Køge. Gassen kom til Køge med jernbanetankvogne og blev pumpet over på fyldestationernes store tanke. Derfra blev gassen tappet på trykflasker. I begyndelsen var der kun en lille lagerbygning med en enkelt mand ansat til at fylde flasker for kunderne.

I 1950 ændrede virksomheden navn til Kosangas. Ordet Kosan er dannet ud fra de spanske ord cocina, køkken, og sana med betydningen sundhed og renhed. Gennem 1950´erne opbyggede det danske firma filialer over hele verden og fik egne skibe, som stod for transporten af gas bl.a. til tapperiet i Køge. Det var et af de mest moderne tappeanlæg i Nordeuropa. I perioden efter Anden Verdenskrig var op mod 100 mand beskæftiget hos Kosangas i Køge.

Markedet for flaskegas var i stigning indtil midten af 1960’ erne, da elkomfuret blev udbredt. Kosangas blev ramt af nedgangen, da virksomheden havde specialiseret sig i gas til husholdningerne. Kosangas blev i 1989 solgt til BP.

I dag er Tapperiet en af de tilbageværende bygninger fra virksomheden. Køge Kommune åbnede i 2006 et nyt ungecenter og spillested i den gamle tappehal, hvis historie lever videre i navnet Tapperiet. Husets unge brugere har medbestemmelse, når aktiviteterne planlægges.

Den markante grå betonmur, der tidligere har haft en beskyttende funktion, anvendes nu til grafittiudsmykning.

Her finder du ekstra fotografier af Kosangas i Køge. Området er i dag omdannet til ungehuset Tapperiet.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.