Tråden – Jernbanen

Jernbanen kom til Køge i 1870.

Inden havde man diskuteret, hvor den skulle ligge. Skulle den gå øst eller vest om byen? Byrådet ønskede en linje øst om byen, så den kunne betjene havnen. Til gengæld afskar denne løsning byen fra havnen, hvilket blev et stort problem for eftertiden. Stationen blev placeret for enden af Møllergade, som i 1879 blev omdøbt til Jernbanegade.

Strækningen over Køge fra 1870 forbandt Roskilde med Vordingborg. Toget blev en hurtig og farlig konkurrent til skibene. Transporten af korn på skibe fra Køge til København faldt straks. I 1870 blev der sejlet 22.500 tønder korn til København. Året efter var tallet under 10.000 tønder.

I 1879 fik Køge en vigtig oplandsforbindelse, da Den østsjællandske Jernbane fra Køge over Hårlev til Fakse eller Rødvig åbnede. Denne bane blev indviet med deltagelse af Kong Christian IX, dronning Louise og deres datter, Storfyrstinde Dagmar af Rusland.

I 1917 åbnede en jernbaneforbindelse mellem Køge og Ringsted. Det var Køgekredsens folketingsmand P.A. Alberti, der fik forslaget om denne banestrækning igennem i Rigsdagen. Det skete under protest fra Ringsted, så strækningen kom i folkemunde til at hedde ”ministerbane”. Det blev besluttet, at det skulle være en privatbane. Den lokale sagfører Alfred Sørensen, fik i 1910 fremskaffet kapital, og i 1913 gik anlægget af banen i gang.

Denne strækning blev nedlagt i 1963, men det er besluttet, at der skal anlægges en ny hurtig forbindelse mellem København og Ringsted over Køge med forbindelse til Hamburg via en tunnel under Femern Bælt.

S-toget kom til Køge i 1983. Ved den lejlighed forsvandt den gamle stationsbygning og stationspladsen blev omlagt. Også byens første posthus, det gamle Hotel Hafnia og Køge-Ringstedbanens stationsbygning måtte lade livet.

Vandkunsten på Stationspladsen er udført af billedhugger Pontus Kjerrmann i 1993. Han blev den foretrukne i en konkurrence om en vandkunst og to drikkevandsfontæner, udskrevet af Køge Kommune i 1992. Vandkunsten er udført i granit og bronze og forestiller fabelvæsener med menneskelige egenskaber.

Her finder du en samling billeder fra Køge Station og fra togene i Køge.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.