Fotografier fra Højelse

Højelse Sognearkiv har en lang række billeder og en stor del af samlingen er scannet ind.
Du kan få et lille forsmag på hvad det er for billeder vi har under billeder her oven for.
Flere er på vej! Har du specielle ønsker, så kontakt os og vi skal se hvad vi kan gøre!

Se fotografier fra Højelse Sognearkiv
Bøgely mejeri med mejeriets lastbil og chauffør. Ved bygningen ses “Perronen”, stedet hvor mælken blev afleveret.

Lastbilen var en Opel Blitz 6 indregistreret i Roskilde amt. I 1918 var der indkommet klage over lastbilens kørsel fra mejeriet til Lille Skensved, da man havde havde undladt at søge om tilladelse til at at køre på den nævnte strækning, som blev betragtet, som en af af sognets biveje, hvortil tilladelse til kørsel skulle indhentes.

Billedet er blev indsamlet i 2011 i forbindelse med forarbejdet til bogen om Store og Lille Salby, der udkommer i 2011. Foto fra 1935.

Mange af de øvrige billeder har indtil videre kun B-nr. og desværre ingen billedtekst. Vi arbejder på at få tekst på alle billeder. Indtil det lykkes, kan du notere B-nummeret du gerne vil vide mere om og henvende dig til arkivet på telefon eller e-mail.

Klik her og gå direkte til billeder fra Højelse Sognearkiv.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.