Telefonbøger

Telefonbøgerne er en god kilde til den lokale historie: Hvem boede hvor hvornår. Hvornår fik hvem telefon? I Højelse har vi et eksemplar af “Kjøbenhavns Telefonhaandbog” helt tilbage fra 1913. Den giver et sjovt indblik i telefonens sociale historie.

Herunder kan du se i Telefonbogen for Køge og Omegn 1965-66 se siderne fra Skensved og Snogebæk central.