Tråden – Andelsfællesskaber

Mellem Opdagelsen og Havnen ligger en af Søndre Havns mest karakteristiske bygninger.  Det store silopakhus er opført i 1925 for Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer.

Blandt de første virksomheder på Søndre Havn var en række andelsvirksomheder. Det har sat sig spor i navnet Andelsvej, som løber mellem Søndre Molevej og Søndre Kajgade.

Danske landmænd oprettede fra 1882 virksomheder på andelsbasis, der var ejet i fællesskab af medlemmerne. Hvert medlem havde én stemme ved generalforsamlinger, og overskuddet blev fordelt i forhold til omfanget og kvaliteten af det enkelte medlems produktion.

Andelsvirksomhederne gik også sammen om at oprette selskaber til fællesindkøb til gode priser. Allerede i 1915 rykkede Dansk Andels Kulforretning ind på Søndre Havn. Selskabet stod for import af kul til andelsselskaber på Sjælland og Øerne.

I mange år havde begge sider af havneløbet en elektrisk kulkran. Den første blev opført i 1907 af Køge Kulforretning på Nordre Kaj og den anden i 1928 af Dansk Andels Kulforretning på Søndre Kaj.

Senere kom også Dansk Andels Gødningsforretning til med nye anlæg og pakhuse. Denne virksomhed har beriget området med et trekantet industrianlæg, der er formet af grundens beliggenhed mellem to jernbanespor. Bygningen er opført i 1952 og huser i dag Bryghuset Braunstein.

Øernes Andelsselskabs silobygning på Søndre Kaj er tegnet 1925 af Chr. Sylow. Han var Køges første arkitekt. Silopakhuset er det første af sin art i Køge, og adskiller sig fra nyere betonstøbte siloanlæg ved at ligne at almindeligt hus med facader og tag.

Også de store private købmandsgårde i Køge havde lager- og pakhuse på Søndre Havn. Det gælder for eksempel firmaet C.F. Petersen, der i midten af 1970’erne opførte Gule Hal, som i dag huser skatere og modelskibsbyggere.

Søndre Molevej med rækken af Seljerøn er anlagt ca. 1930

Fotografierne viser et par eksempler fra Øernes Andelsselskabs store lager og silobygning på Søndre Havn i Køge.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.