Tråden – Teknik og energi

Urmager Jens Hansen var en af Køges foregangsmænd, der kom først med flere tekniske nyheder. Han var den første, der anskaffede en cykel. Han konstruerede også en dampbåd, som han sejlede i på Køge Å. Han indførte telefonen i Køge og åbnede i Brogade Danmarks første offentlige elektricitetsværk.

I Køge blev privatbilismen indvarslet af Jens Hansen, der i 1903 var den første, der købte en bil. Han var en af de nye bilister, der skulle bruge brændstof. Jens Hansen og virksomhederne på Søndre Havn afspejler det voksende behov for brændstoffer. I mellemkrigstiden blev antallet af biler i Danmark næsten tidoblet fra 11.600 i 1920 til 109.000 i 1939.

Ikke kun transport, men også industrien, landbruget og de private hjem havde brug for energi. En række virksomheder inden for olieindustrien etablerede sig i 1920´erne på Søndre Havn. Det var firmaer, der handlede med gas, kul, petroleum, olie og ikke mindst benzin. Søndre Havn bærer stadigvæk tydeligt præg af disse virksomheder.

Den røde bygning her på Søndre Molevej er tegnet af August Hansen 1938 for Det Danske Petroleums Aktieselskab (DDPA), som senere blev opkøbt af Esso og derpå af BP. Folkerums- og kedelbygningen er en tilføjelse fra 1955 af Køgearkitekten Åge Madsen.

DDPA havde i forvejen anlæg på Nordre Kaj, men i 1926 åbnede man et anlæg for benzin og petroleum på Søndre Havn. Allerede dengang var der krav fra de statslige myndigheder om etablering af sikkerhedszone for at beskytte omgivelserne mod de brandfarlige stoffer.

Dansk Flaskegas (senere Kosangas) fik 1941 en filial i Køge. Efter Anden Verdenskrig oprettede både BP og Haltermanns Oliefirma filialer i Køge.

Der er stadig olieprodukter på Søndre Havn. Firmaet Nynæs Olie opbevarer bitumen, der anvendes til bl.a. asfalt og tagpap.