Rundvisning på Junckers

Rundvisning på Junckers Kom på rundvisning på Junckers Industrier med Køge Byarkivs Venner. Torben Lerbech Jensen, der har arbejdet 50 år på Junckers, viser rundt og fortæller om virksomheden. Torben kan fortælle alt om Junckers nuværende produktion og om historiske projekter som de store inddæmningsprojekter, MDF-projektet, kedelprojekter, ny bræddefabrik, og udstykningen og salget af Junckers … Read more

Tre kæmpe-projekter for udvidelse af Junckers Savværk i Køge

Med jævne mellemrum har Junckers Savværk i Køge i sin 30 årige eksistens udvidet og moderniseret. Nu skal Junckers havn udvides med 140 meter kajmur og 7.000 m2 kajplads. 36.000 m2 byggegrund sikres mod nord ved forlængelse af glacis’et og udfyldning med oppumpet sand fra Køge Bugt. Automatisk savværk “Guldhønen” tages i brug om en … Read more

Medarbejderne på Junckers Savværk får 50.000 kroner

Som et led i arbejdet med at skabe “bedre trivsel på arbejdspladsen” har Junckers Savværk oprettet 2 hjælpe- og understøttelsesfonde, hver på 25.000 kroner. Firmaet skal de næste 5 år indbetale 25.000 kroner om året til de 2 fonde, Arbejdernes Hjælpefond og Hjælpefond for Funktionærer. Junckers Savværk beskæftiger for tiden omkring 100 funktionærer og cirka … Read more

Prøvekørsel efter påske på Junckers nye forsøgsfabrik

Der skal i sommerens løb foretages en række forsøg, som vil vise, om man skal anvende den “kolde” eller “varme” metode til fabrikation af halvkemisk Cellulose-masse. Den halvkemiske cellulose-masse tænkes anvendt som råstof for fabrikationen af i første omgang grovere papir og bølgepap. (ØF 17. marts 1953 side 1) Sidst opdateret 28/11/12

Junckers Savværk har fået ny fabriksfløjte

Under overskriften “Ny lyd i Køge”. Blandt de mange fabriksfløjter er der nu kommet en ny lyd – som et tågehorn-, idet man på denne måde kan tilkalde gaffel-trucks. (ØF 22. oktober 1952 side 4) Indtasterens bemærkninger: (dette er længe før mobiltelefonernes tid) Sidst opdateret 27/11/12

Junckers Savværk bygger en stor kraftcentral

Den nye kraftcentral på Junckers Savværk får en skorsten på 45 meter. Savværket og den nye Trækemi skal forsynes med damp og delvis med kraft. Kapaciteten bliver 2.000 kilo watt kraft og 20 tons damp. (ØF 12. juli 1961 side 4) Sidst opdateret 10/07/12

Handelsministeren besøgte i går Junckers Savværk

I forbindelse med de store projekter, som er under udførelse på A/S Junckers Savværk, besøgte handelsminister Lars P. Jensen i går den 11. august 1960 Køge, hvor han under ledelse af godsejer Flemming Juncker blev vist rundt på virksomheden. Millionprojekterne, der bl. a. omfatter udvidelse af kajanlæg, Junckers Havn samt udvidelse med en 36.000 m2 … Read more

Det første skib har lagt til ved Junckers nye kaj

Junckers havn har nu 140 meter kaj. Det blev M/S Betina Bork af København, der kom til at indvie den nye kaj, som i løbet af det sidste års tid er blevet anlagt. Kajen er anlagt på et inddæmmet areal på 7.000 m2, hvor der er oppumpet 30.000 kubikmeter sand. (ØF 30. maj 1961 side … Read more

Junckers Savværk A/S belønnet for initiativ og dygtighed

Junckers Savværk A/S blev i formiddags den 14. december 1959 hædret med Dansk Arbejdes Initiativ-diplom. Junckers Savværk A/S ved Køge Havn er fra at være en beskeden virksomhed vokset til en blomstrende virksomhed med internationalt ry. I dag er virksomheden Europas største prodocent af parketgulve, men også inden for Cellulose-industrien har virksomheden vist et forbilledligt … Read more

Katastrofealarm til brand på Junckers Savværk

Klokken 17,55 lørdag aften den 23. maj 1959 blev der fra Køge Gasværk meldt til Falck, at man havde iagttaget store flammer på taget af pudsehallen på Junckers Savværk. Takket været hurtighed og tip top moderne materiel lykkedes det at redde millionværdier fra at blive flammernes bytte. En gnist fra skorstenen er årsag til branden, … Read more

Midlertidig direktør for Junckers Savværk

Direktør Poul Herman fratræder i morgen den 1. november 1956 efter 21 år på Junckers Savværk, heraf de 18 år som direktør. Poul Herman tiltræder en stilling som direktør for Hasle Klinke- og Charmottestensfabrik på Bornholm.P. H. har været direktør for A/S Junckers Savværk og tillige Sylvadan A/S, Junckers Trækemi og A/S Junckers Savværks Indkøbsselskab. … Read more

De første jubilæer på Junckers Savværk.

I dag – den 16. januar 1956 – er der for første gang jubilæer i Junckers Savværks medarbejderstab. Det er fællestillidsmand C. C. Petersen, Hastrup, og træarbejder Henry Jensen, Åshøj, der begge har været ansat i 25 år. (ØF 16. januar 1956 s. 4) Sidst opdateret 9/07/12

To trediedele af samtlige gulve i boligbyggeriet er Juncker-parket.

I morgen den 22. oktober 1955 fejrer Junckers Savværk sin 25 års fødselsdag som Europas største fabrik til forarbejdning af løvtræ.Dagsproduktionen af bøge-parket-brædder kan nå fra Køge til København. Junckers Savværk aftager 25% af landets gavntræ. Godsejer Flemming Juncker fremstår sammen med den 26 årige forstkandidat Carl Mar Møller som foregangsmænd for bøgeparketten og Flemming … Read more

Junckers mangedobler nu sin bøge-papirmasse-produktion.

Junckers Trækemi omstilles fra forsøgsfabrik til produktionsfabrik – 9 lande er interesseret i produktet. Kapaciteten vil blive øget fra 1000 tons til 8000 tons bøge-papirmasse. (ØF 18. juni 1955 side 1+2 -dobbeltspalte + billede af fabrikshallen.) På side 2 fortsætter direktør Olaf C. Frederiksen (billede) med at fortælle om tilblivelsen af papirmassen, som ikke kan … Read more

Junckers Savværk optager lån

Junckers Savværk får tilsagn om 2 lån henholdsvis på 2 1/4 og 1million. Den ene million ydes af genopbygningsfonden til opførelse af cellulosefabriken – en fabrik til kemisk udnyttelse af træaffald Det andet lån til ombygning samt omlægning fra jævnstrøm til vekselstrøm. (ØF 29. februar, s. 1) Sidst opdateret 9/07/12

Højskole på Junckers Savværk i Køge havde i aftes premiere.

Der var tilmeldt ca. 150 deltagere, så mødet blev holdt på Teaterbygningen. Redaktør Erik Halvorsen, højskolernes sekretariat fortalte om højskolens arbejde og de mål, man har sat sig. Formålet med en fabrikshøjskole er, at man skal ud og møde andre mennesker og få et fællesskab. (ØF 15. februar, s. 3 ) Sidst opdateret 9/07/12

A/S Junckers Savværk

Godsejer Flemming Juncker oplyste, at han på Køge Værfts arealer ville starte A/S Junckers Savværk. Der ville til en begyndelse blive beskæftigelse til 16 – 18 mand. Man startede med en ordrebeholdning på 35.000 sveller til statsbanerne. Sidst opdateret 9/07/12

Tråden – Collstrop og Junckers

Her, hvor der i dag er p-plads, lå Collstrops Imprægneringsanstalt. Virksomheden var grundlagt i 1889 af Andreas Collstrop, der havde fået patent på en metode til imprægnering af træ med olietjære. Det forlængede træets levetid fra 10 til 25-30 år. Virksomheden behandlede jernbanesveller, telefonpæle, hegn og hegnspæle, hønsehuse m.m. I daglig tale hed virksomheden ”Svellefabrikken” … Read more

20. december 2019

Skibet på Søndre Mole, som har været vist ved flere af kalenderens tidligere billeder, er nu efterhånden sunket. I baggrunden ses den store hal fra Køge Værft (grundlagt 1918), som Junckers senere overtog. Hver dag frem mod jul finder du et nyt vintermotiv fra Køge Byhistoriske Arkivs samlinger. Følg med her på siden fra kl. … Read more

Nye luftfotografier fra Køge på hjemmesiden

Byarkivet har fået endnu en flot aflevering af luftfotografier fra fotograf Robert Fischer. Denne gang er der også en større samling af billeder fra Vallø Slot med i sendingen. Denne gang er der motiver fra Vallø Slot, Køge Havn, Køge Station, Strædet Køge, Åhavnen, Havnebassinet, Køge Stadion,Nørre Boulevard, Junckers Industrier, Stena, Bornholms terminalen, Køge Jorddepot, … Read more

Nyt galleri med luftfotografier fra 2017 – Fotos af Robert Fischer

Byarkivet har netop modtaget en flot indlevering fra fotograf Robert Fischer. Robert har sammen med en pilot fløjet over Køge ved flere lejligheder og taget nogle fantastisk smukke fotografier fra Køge, Herfølge mv. Der er fotografier fra Borgring, Køge Sygehus, Afkørsel 32, Transportcenteret, Karlemosen, Pærehaven, Blommehaven, Morelhaven, Nordre Viadukt, Køge Stadion, Fuglekvarteret/Pipkvarteret, Nordhavnen, Junckers Industrier, … Read more

De bygger på sand

Sandsugere spytter om kort tid 70.000 kubikmeter havsand ind bag dæmningen af Junckers Savværks inddigede område. Det bliver til 47.000 kvadratmeter byggegrund. Siden 12. juni 1960 har man over 220 meter bygget en arbejdsdæmning fra Tangmosevej – ud i søen – og vinkelret ind til Savværket. Der er “skyllet” i hundredvis af pælebukke i grunden … Read more

35.000 kubikmeter sand bliver til stor kajplads

I næste uge begyndes opfyldningen af den nye kajplads i Junckers Havn. I går den 30. september 1960 ankom sandpumperen “Hejmdal” fra Odense. Opfyldningen af sand er på det område, som tidligere udgjorde det gamle skibsværfts beddinger. I løbet af de næste måneder dannes en kajplads på 7.000 m2. Sandpumperen har en lasteevne på ca. … Read more

Køge bruger nu mere vekselstrøm end jævnstrøm.

Forbruget af vekselstrøm er nu større end forbruget af jævnstrøm oplyser elværksbestyrer Hviid. Det skyldes først og fremmest de store virksomheder som Junckers Savværk og Slagteriet.Men endnu er kun en lille del af forbrugerne “gået over”. Man starter nu op igen med arbejdet, der har ligget stille siden jul, med Brogade og det sidste stykke … Read more

Fra 6.000 til 30.000 tons cellulose om året

Junckers Trækemi A/S holder i dag den 2. december 1961 rejsegilde på det store inddæmmede areal ved Junckers Savværk. Det er en stor udvidelse af virksomheden, der fremstiller cellulose. Kapaciteten øges fra 6.000 tons til 30.000 tons. 5.000 m2 er under tag i 2 etager. Størstedelen af produktionen eksporteres til England og Tyskland. (ØF 2. … Read more

Hurtig-byggeri fik det helt store publikum i går

I går morges den 17. august 1960 var der på hjørnet af Bellisvej og Konvalvej en støbt grund til at modtage bygningshåndværkere og i aftes stod der et hus under tag. 90 tons tungt betonhus rejst i løbet af 7 timer og er klar til indflytning på 5 uger. Håndværkerudgifterne på huset er 45.000 kroner. … Read more

Niels Kjeldsens Fabrikker

Niels Kjeldsens Fabrikker, Køge må opsige lejekontrakt med Junckers Savværk, fordi firmaets byggegrund ikke må benyttes til oplagringsplads. En mnillion parketstave skalfjernes fra industrigrunden På arealet på 6.000 m2 på Søndre Havn vil firmaet opføre nye fabriksbygninger om et års tid. Terrænet, der hidtil har henligget i vildtvoksende tilstand, er blevet planeret og omgivet af … Read more

Anerkendelse til falckreddere

Den 23. maj 1959 udbrød der brand på afdeling C på Junckers Savværk. 3 af redderne Vagn Kristiansen, Christian Hansen og Leif Eriksen alle Køge blev efter katastrofebranden indstillet til Sophus Falcks Mindelegat. På korpsets stiftelsesdag den 3. oktober 1959 tildeltes de 3 reddere hver 200 kroner for snarrådighed. (ØF 5. oktober 1959 side 4) … Read more

Bal-invitation til Køges piger

Soldaterne fra 5. regiment i Vordingborg holder hjemsendelsesfest på Teaterbygningen torsdag den 28. april 1959. Om eftermiddagen aflægger soldaterne – ca. 80 mand – besøg på Junckers Savværk og Vallø Slot. Om aftenen er der bal på Teaterbygningen. I mangel af dansepartnere inviteres alle unge piger i Køge og Omegn gratis til bal. Skuespiller Preben … Read more

Kranfører kvæstet da 10 tons tung kran væltede

Alvorligt uheld på Junckers Savværk i går den 2. januar 1959, da en høj mobilkran fik overbalance, mens man var i færd med at aflæsse tunge træstammer. Kranfører Oluf Olsen nåede at springe af kranen, men blev ramt og fik bækkenbrud. (Billede af den væltede kran i ØF 3. januar 1959 side 4) Sidst opdateret … Read more

Stor hal i Køge opføres ved hjælp af byggekran

Junckers Savværks nye lagerhal med plads til 1,2millioner stave færdig i august 1954. Færdigstøbte betonpiller på syv tons løftes på palds af en stor byggekran. I alt består hallens skelet af 60 betonpiller. (ØF 28. maj 1954 side 3) Sidst opdateret 9/07/12

Første bøgetræ-cellulose fra Køge på papir-markedet.

Til sommer kommer den første bøgetræ-cellulose på markedet. I længere tid er der på Junckers Trækemi arbejdet med cellulosemassen – et produkt af løvtræ til papirindustrien. (ØF 11. december 1953 side 1) Sidst opdateret 9/07/12

Røg fra en lem gav første melding om faretruende silo-brand i Køge.

Branden opstod i går eftermiddag – d. 11. juni – i Junckers Savværks store spån-silo, som indeholdt 50 ton. Brandvæsenet blev tilkaldt 2 gange – først på eftermiddagen og sidst kl. 21,30. Ved 4 tiden i morges begyndte oprydningsarbejdet. (ØF 12. juni 1953 side 4) Sidst opdateret 9/07/12

Forsøgsfabrikken i Køge er nu kommet i gang.

Junckers Savværks nye forsøgsfabrik i Køge, der skal beskæftige sig med fremstillingen af den såkaldte halvkemiske cellulose-mass er nu kommet i gang. Civilingeniør Jørgen Schmidt er udnævnt til forstander for centrallaboratoriet og Olaf C. Frederiksen til direktør. (ØF 6. maj 1953 side 1) Der er et billede i avisen den 7. maj 1953 side 3 … Read more

Aktieselskab til udnyttelse af bøge-cellulose stiftet i Køge.

Det nye aktieselskab, som blev stiftet i går, har sat sig som sin første opgave at opføre en forsøgsfabrik i forbindelse med Junckers Savværk i Køge. Med stiftelsen af aktieselskabet Junckers Trækemi er man nået et betydeligt skridt frem mod realisering af planerne om en hjemlig fabrikation af halvkemisk masse, bøgetræcellulose, som vil kunne finde … Read more

Civilingeniør Jørgen Schmidt på studieophold i USA

Uddrag af interview med civilingeniør Jørgen Schmidt, Junckers Savværk. Jørgen Schmidt har under sit studieophold i USA studeret påpir- og cellulose- produktion, hvor Junckers Savværk er en mulig fremstillingsvirksomhed, da man har let adgang til råmateriale. Valutabesparelse anslås til 15.000.000 kr. (ØF 2. august 1952 side 2 og omtale side 4.) Sidst opdateret 9/07/12

Køge-firmaer leverer paneler til FN’s Danmark-sal”.”

3 Køge-virksomheder – Imprægneringsanstalten (R. Collstrop A/S), A/S Junckers Savværk og Kjøge Maskinsnedkeri og Listefabrik ved snedkermester Chr. Nielsen har leveret panelerne, der er af asketræ, til dette byggeri – Danmarks-salen). Alt inventaret er dansk. (ØF 26. februar 1952, s. 3) Sidst opdateret 9/07/12

Sønderstrand

Sumpen ved Sønderstrand blev opfyldt med overskudssavsmuld fra Junckers Savværk. Sidst opdateret 9/07/12

A/S Køge Værft

A/S Køge Værft, Skibs- og Maskinbyggeri, som lå der, hvor Junckers Industrier ligger i dag. Det omfattede 100.000 kvadratmeter. Der var 3 kilometer jernbanespor og et havnebassin på 80.000 kvadratmeter, som værftet selv havde ladet bekoste. 2 byggebeddinger én til 4.000 tons og én til 6.000 tons samt to ophalerbeddinger. Der var ansat 400 arbejdere … Read more

Anlæggelse af skibsværft

Konsul Lauritzen købte 20 tønder land af Køge havn til anlæggelse af et skibsværft. (Hvor Junckers Industrier nu ligger). Han agtede samtidig at opføre et boligkompleks til medarbejderne. Der blev opført 150 lejligheder. (Værftsgården på Østre Sandmarksvej). Sidst opdateret 9/07/12

Historien bag Navnet 2: Trævarefabrikken

“Nekrolog over en fabrik”. Som tidligere beskrevet, tog industrialiseringen i Køge et stort opsving omkring århundredeskiftet. I 1904 fIk det nordre havneterræn det tredie fabriksanlæg. Direktør J. Jacobsen, København, oprettede Køge Trævarefabrik i april 1904. Fabrikken var indrettet til at fremstille træskofodtøj, og den startede med en ordre på 1500 par, der skulle leveres i … Read more

Historien bag Navnet 2: Stormfloden

“En kæmpeoversvømmelse”. Køge har gennem tiderne være plaget med oversvømmelser, eller stormfloder, men indenfor den nyere tid har vi ikke haft så indgående viden som om den stormflod, der startede den 11. november 1872. Den sidste voldsomme indtraf nytårsaftensdag 1904, men den var dog ikke så ødelæggende som den jeg her vil fortælle lidt om. … Read more

Historien bag Navnet 2: Imprægneringsanstalten

“Arbejderne blev også imprægnerede”. I 1700-tallet startede et tømmerhandlerfirma, der efterhånden blevet af landets førende. Firmaet gik i arv i generationer, og grundlæggerens barnebarn Andreas Collstrop var en fremragende forretningsmand. Hans firma fik efterhånden afdelinger i Danzig og i de baltiske stater, og i 1883 opnåede han at få en kontrakt med Statsbanerne om levering … Read more

Filmsamling

Her ser du en en oversigt over arkivet filmsamling. Listen indeholder film som kan lånes hjem i kopi. Alle titler nævnt nedenfor kan hjemlånes. Hent listen over udlånsfilm fra Køge Byhistoriske Arkiv  (PDF – 65,9 KB). Husk du kan se filmklip her på siden. Filmtitel Format Film nr. Køge Billeder 1936-1938 VHS/DVD F01 Køgefilmen 1936 … Read more

Generalforsamling i Køge-Fondens Venner

Arkivets venneforening, Køge-Fondens Venner, har holdt generalforsamling. Læs om årets aktiviteter. Referat af generalforsamling i Køge-Fondens Venner den 27. april 2004 1)            Valg af dirigent Formand Ole Struer bød velkommen til årets generalforsamling og foreslog Ole Nybjerg som dirigent, hvilket forsamlingen enstemmigt stemte for. Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingen for lovligt varslet i henhold til foreningens … Read more

Ny bog om Køge

Under 1.Verdenskrig lå en dansk sikringsstyrke i Køge. Her ses en del af den på vej gennem Brogade. Præsentation af ”Køge mellem krig og fred 1914 – 1949” For to år siden udgav projektet Hit med Historien bogen om Køge i 1950’erne, der blev en stor succes. Nu er bind to udkommet. Det handler om … Read more

Køge Arkiverne er åbne igen!
Husk tidsbestilling ved besøg på Køge Byhistoriske Arkiv.
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.