Fra 6.000 til 30.000 tons cellulose om året

Junckers Trækemi A/S holder i dag den 2. december 1961 rejsegilde på det store inddæmmede areal ved Junckers Savværk.
Det er en stor udvidelse af virksomheden, der fremstiller cellulose.
Kapaciteten øges fra 6.000 tons til 30.000 tons. 5.000 m2 er under tag i 2 etager.
Størstedelen af produktionen eksporteres til England og Tyskland.
(ØF 2. december 1961 side 1 + billede)