Ny bog om Køge

Under 1.Verdenskrig lå en dansk sikringsstyrke i Køge. Her ses en del af den på vej gennem Brogade.

Præsentation af ”Køge mellem krig og fred 1914 – 1949”

For to år siden udgav projektet Hit med Historien bogen om Køge i 1950’erne, der blev en stor succes. Nu er bind to udkommet. Det handler om Køge i tiden 1914-1949, altså tiden fra Første Verdenskrigs begyndelse og til de første år efter afslutningen af Anden Verdenskrig.

Bogen blev præsenteret for en række indbudte gæster ved en reception på Codan Gummi tirsdag den 11. november 2003, kl. 14.00. Vi er meget glade for at have fået lov til at fejre udgivelsen på denne virksomhed, som var helt central for Køge i den periode, bogen omhandler.

Man kan købe bogen hos boghandlerne, på Køge Bibliotek og på Køge Museum. Prisen er 125,- kr.

Bag udgivelsen af bogen og den tilhørende hjemmeside står selskabet Hit med Historien, som har til formål at fremme børns lokalhistoriske identitet og bevidsthed primært ved udgivelse af serien Hit med Historien. Bøgerne er imidlertid også tænkt som inspiration for den alment interesserede.

Det er et samarbejde mellem Køgebibliotekerne, Køge Byhistoriske Arkiv, Ellemarkskolen i Køge, Køge Museum og Amtscentret for Undervisning i Roskilde. Som noget ret usædvanligt har der til udarbejdelsen af bogen været knyttet en gruppe på 10 børn, der har fungeret som konsulenter for projektet. Vi er meget glade for denne interesse fra børnegruppen, der er kommet med mange gode kommentarer og ideer.

Vi har været så heldige at kunne finansiere bogen gennem støtte fra Køge Kommunes Kulturudvalg og Børneudvalg, og det er vi naturligvis virkelig taknemmelige for. Desuden har de deltagende institutioner bidraget med personaleressourcer og kontorfaciliteter.

Bogen er skrevet af lærer Henning Bjørn Larsen, og arkivleder Birte Broch har fungeret som redaktør. Køge Byhistoriske Arkiv har leveret en stor del af materialet, blandt andet det rige billedstof, som bogen indeholder.

I lighed med bind 1 er det grafiker Thora Fisker, der har stået for det meget flotte og billedrige layout. Den lille bog er meget indbydende at gå i gang med.

De personer, der står bag projektet er, bibliotekschef Inger Halleløv, arkivleder Birte Broch, konsulent Karin Larsen, bibliotekar Britta O. Jensen, lærer Hanne Villadsen, museumsinspektør Inge Christiansen og bibliotekar Jacob Kobbernagel

”Køge mellem krig og fred 1914 -1949”, som er titlen på ”Hit med historien”s nye udgivelse, omhandler en voldsom tid i verdenshistorien. To verdenskrige, en økonomisk depression og opkomsten af flere totalitære regimer i Europa. Det er således en begivenhedsrig tid Henning Bjørn Larsen, der er forfatter til det andet bind af ”Hit med historien”, har skrevet om.

Danmark var ikke deltager i den første af de to verdenskrige, men krigens følger var mærkbare, også i Køge. Danske sikringsstyrker ankom til byen, varer blev rationeret og udlægningen af miner i de danske farvande generede i høj grad trafikken til og fra Køge Havn. Der var gode penge at tjene som neutral magt under den store krig, mange skibe var blevet sænket. Bogen fortæller om det mislykkede eventyr med to store værfter i Køge – Codanværftet og Køge Værft, der etableredes i 1918. Begge måtte lukke i årene efter krigen, men boligerne til de ansatte står der endnu.

Gummifabrikken med sine op- og nedture, og med dens legendariske stifter Albert Theilgaard, får sit eget afsnit. Der er også nok at fortælle om.

Køge by er kendt for sine industrivirksomheder, og mange af dem omtales i dette bind. Det er i denne periode, Flemming Juncker kommer til Køge og  etablerer Junckers Industrier på grunden efter Køge Værft.

Men bogen handler ikke kun om erhvervsliv og arbejderliv i Køge. Op igennem bogens fire hovedafsnit, der følger hinanden kronologisk, hører vi om de skiftende vilkår for familierne, om deres fritid, om børnenes skolegang og om de langsomt forbedrede boligforhold.

Bogens sidste afsnit handler om besættelsestiden. Først og fremmest blev hverdagen mere besværlig med erstatningsvarer, rationeringsmærker og i de osende generatorer på lastbiler og taxaer. Og så var der mørklægningen. Vi hører om den konstante frygt for luftbombardementer og om beskyttelsesrummet af jernbanesveller på Køge Torv. Forfatteren beskriver det som ualmindeligt grimt og meget lidt effektivt. Det bekræfter billedet af ”Onkel Toms Hytte”, som bunkeren blev kaldt. Modstandskampen tog fart i den sidste del af krigen. Grupper fra Køge var med ved de store våbennedkastninger i skovene mod vest, og der blev produceret illegale blade, tidligt på krigen af de kommunistiske modstandsfolk, senere af flere andre grupper. Køge blev udsat for flere mindre og en enkelt større sabotage, som omtales kort i bogen. Under jødernes flugt i 1943 spillede Køge en væsentlig og dramatisk rolle, og det var i skovene omkring Køge, de første faldskærmsagenter fra England blev kastet ned. I den forbindelse fortælles den spændende historie om faldskærmsmanden Erik Boelskov fra Køge, som omkom under krigen.

Bogen udkom den 11. november 2003.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.