Prøvekørsel efter påske på Junckers nye forsøgsfabrik

Der skal i sommerens løb foretages en række forsøg, som vil vise, om man skal anvende den “kolde” eller “varme” metode til fabrikation af halvkemisk Cellulose-masse.
Den halvkemiske cellulose-masse tænkes anvendt som råstof for fabrikationen af i første omgang grovere papir og bølgepap. (ØF 17. marts 1953 side 1)