Medarbejderne på Junckers Savværk får 50.000 kroner

Som et led i arbejdet med at skabe “bedre trivsel på arbejdspladsen” har Junckers Savværk oprettet 2 hjælpe- og understøttelsesfonde, hver på 25.000 kroner.
Firmaet skal de næste 5 år indbetale 25.000 kroner om året til de 2 fonde, Arbejdernes Hjælpefond og Hjælpefond for Funktionærer. Junckers Savværk beskæftiger for tiden omkring 100 funktionærer og cirka 500 arbejdere.
Hjælpefond for Funktionærer er ny, mens Arbejdernes Hjælpefond er en halv snes år gammel. Det nye er , at der nu bliver afsat et fast beløb pr. år.
(ØF 8. januar 1960 side 4)