Køge bruger nu mere vekselstrøm end jævnstrøm.

Forbruget af vekselstrøm er nu større end forbruget af jævnstrøm oplyser elværksbestyrer Hviid. Det skyldes først og fremmest de store virksomheder som Junckers Savværk og Slagteriet.Men endnu er kun en lille del af forbrugerne “gået over”.
Man starter nu op igen med arbejdet, der har ligget stille siden jul, med Brogade og det sidste stykke af Nørregade ved Allégade. Man påregner at hele Køge er gået over til vekselstrøm i 1960. Arbejdet blev påbegyndt i 1949. (ØF 18. marts 1955 side 4).
(ØF 24. marts 1955 side 3)
– Prisen på strøm bliver ens – jævnstrøm nedsættes til 39 øre

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.