De bygger på sand

Sandsugere spytter om kort tid 70.000 kubikmeter havsand ind bag dæmningen af Junckers Savværks inddigede område. Det bliver til 47.000 kvadratmeter byggegrund.
Siden 12. juni 1960 har man over 220 meter bygget en arbejdsdæmning fra Tangmosevej – ud i søen – og vinkelret ind til Savværket.
Der er “skyllet” i hundredvis af pælebukke i grunden og spunsjernene er påmonteret.
Sjællandske stengærder bliver bølgebrydere.
(ØF 23. januar 1961 side 1 – 1½ spalte + billede)