Materialer på læsesalen

På Køge Byarkivs læsesal har vi altid en del materialer til rådighed for besøgende. Andre arkivalier ligger på fjernlager, og skal derfor bestilles hjem før de kan benyttes. Det er altid en god idé at tale med arkivets personale om din undersøgelse, så vi kan hjælpe bedst muligt med vores samling. 

Fotosamling
Køge Byhistoriske Arkiv har en omfattende samling af fotografier helt fra fotografiets barndom og op til vore dage. Vi regner med, at vi har mindst 80.000 fotografier.

Samlingen indeholder fotografier af gaderne med deres huse, navnlig fra den gamle købstad, hvor man kan se fotografier fra Torvet, Vestergade, Nørregade, Brogade, Kirkestræde, Nyportstræde, Havnen og alle de andre gamle gader. Der findes dog også mange fotografier af nyere dele af byen samt fra Lellinge og Ølsemagle. Man kan også finde fotografier af enkeltpersoner eller grupper.

Arkivet har en stor samling af portrætter og af grupper stillet op til fotografering. Det kan være skoleklasser, konfirmander, byrådet eller fotografier taget i forbindelse med mærkedage i familien, møder i foreninger, udflugter i virksomheder m.m.

Vore fotografier kan belyse en række emner eller begivenheder i områdets historie. Her kan nævnes Karnevalerne i Køge 1954, 1958, 1963 og 1968, eller de historiske monumenter i byen, skibe i Havnen, skibsværfter og bådeværfter, Stormfloden i 1904-05, fodboldkampe på Stadion, skolerne og meget andet.

Fotosamlingen rummer fotografier af mange virksomheder og foreningsaktiviteter. Der er fotografier fra f.eks. Codan Gummi, Køge Trævarefabrik, Collstrops Imprægneringsanstalt og fra Køge Fugleskydningsselskab, fagforeningerne og Køge Husmoderforening.

Bogsamling
På arkivet findes en omfattende samling af håndbøger, som er til rådighed for arkivets gæster. Bøgerne kan ikke lånes med hjem, men udelukkende benyttes på læsesalen.

Læg:
Arkivet har en stor særsamling med topografiske, saglige og personlæg. Her i opbevares eksempelvis udklip fra aviserne. Det er et flittigt benyttet materiale og det er en meget nem indgang til at skabe sig et overblik over bestemte spørgsmål.

Eksempler på samlinger

Personarkiver: Købmand Albert Schmiths familie

- Breve til døtrene
- Taler og sange
- Personlige papirer
- Fest: Balkort, gavelister m.m.
- Ejendomspapirer
- Fotografier

Skolearkiver

- Borgerskolen og Brochmands Skole 1809-1936
- Tøxens Skole 1859-1936
- Skolebilleder

Aviser

- Fama 1830
- Kjøge Avis 1851
- Østsjællands Folkeblad 1876
- Mærkedage
- Nekrologer
- Foreningsnyt
- Annoncer

Godsarkiver: Gammelkjøgegaard

- Godsets historie 1585-1964
- Jordebøger 1757-1885
- Fæstevæsen 1719-1920
- Daglejerprotokoller 1872-1909
- Lønningsbøger 1796-1912
- Kort
- Liste over breve

Erhvervsarkiver: Collstrop

- 16 hyldemeter
- Kassebøger
- Lønningslister
- Produktion: Omfang og art
- Korrespondance
- Fotografier

Arkitektarkiver

- Otto Langballe og Åge Madsen
- Karsten Vibild
- Chr. Sylow
- Laurids Jensen
- Urban Kindberg
- Aage Sattrup

Arkivalier og hjælpemidler

Historiske kort er en fantastisk kilde hvis man ønsker at undersøge et områdes udvikling. I Køge findes der en lang række meget fine kort, og vi bringer her et udvalg af de smukkeste kort.

Nederst finder du nogle rigtig gode links til andre ressourcer.

 Trap Danmarks kort over Køge 1896, 3. udgaven  
Abraham Christian Willars kort over Tryggevælde Rytterdistrikt 1720, Det kongelige Bibliotek
 Den svenske generalkvartermester Erik Dahlbergs kort over Køge fra 1659-1660
Johan Jacob Bruuns kort over Køge 1755. Det kongelige Bibliotek
 Johan Jacob Bruuns kort over Køge 1755. Det kongelige Bibliotek  Resens kort fra 1677 med Køge Kag midt på Torvet.
 Grundkort fra ca. 1943, udarbejdet af stadsingeniør Svend Laurentzius, men tilføjet nogle lilla områder, der blev udbygget i 1950’erne. Ringvejen er ligeledes indtegnet med stiplet linje. Det blev vedtaget i 1934, at der skulle anlægges en ringvej uden om Køge by, men den blev først endeligt færdig i 1949. Den blev stærkt forsinket af krigen. Det bearbejdede kort blev udarbejdet til ”Køge i 1950’erne”, Hit med Historien 1, 2001.Grundkort fra ca. 1943, udarbejdet af stadsingeniør Svend Laurentzius, men tilføjet nogle lilla områder, der blev udbygget i 1950’erne. Ringvejen er ligeledes indtegnet med stiplet linje. Det blev vedtaget i 1934, at der skulle anlægges en ringvej uden om Køge by, men den blev først endeligt færdig i 1949. Den blev stærkt forsinket af krigen. Det bearbejdede kort blev udarbejdet til ”Køge i 1950’erne”, Hit med Historien 1, 2001.  Peder Resens kort over Køge fra 1677
Prospect over Køge set fra Søndre side 1753, Det kongelige Biblilotek
 Prospect over Køge set fra Søndre side 1753, Det kongelige Biblilotek
 Slaget ved Køge 1807  Søkortdirektør Jens Sørensens søkort over Køge og Stevns 1716. Det kongelige Bibliotek.Søkortdirektør Jens Sørensens søkort over Køge og Stevns 1716. Det kongelige Bibliotek.
 Søkortdirektør Jens Sørensens kort over Køge 1693, Rigsarkivet.Søkortdirektør Jens Sørensens kort over Køge 1693, Rigsarkivet.  Trap Danmarks kort over Køge 1859, 1. udgavenTrap Danmarks kort over Køge 1859, 1. udgaven
 Trap Danmarks kort over Køge 1870, 2. udgaven.Trap Danmarks kort over Køge 1870, 2. udgaven.  Køge By 1944, revideret 1944, 1946, 1948Køge By 1944, revideret 1944, 1946, 1948
 Køge By, kort fra oktober 1944.Køge By, kort fra oktober 1944.  

Historiske kort er en fantastisk kilde hvis man ønsker at undersøge et områdes udvikling. I Køge findes der en lang række meget fine kort, og vi bringer her et udvalg af de smukkeste kort.

Nederst finder du nogle rigtig gode links til andre ressourcer.

Vil du se mere?
Herunder har vi samlet en række gode links og henvisninger til videre studier og fornøjelse.

 • Kortsamlingen i Køge Byhistoriske Arkiv
  Køge Byhistoriske Arkiv har en samling af kort, hvor af de fleste naturligvis er kopier.
  Vi har det meste, fra kopier af original 1 kort til kort fra Stadsingeniørens kontor.
  Henvend dig på arkivet og spørg efter vores kort.
  Søger du et bestemt kort, er det en god ide at ringe på forhånd.
  Se eksempel på kort fra samlingen her.
 • Det kongelige Bibliotek
  Er du interesseret i at se på bykort fra Køge, anbefaler vi Det kongelige Biblioteks hjemmeside. Her kan du søge i kortsamlingen under scannede kort og få vist resultatet med det samme. Se www.kb.dk
 • Statens Arkiver
  Statens Arkiver har lagt et fint Køge-Kort fra 1822 på nettet i deres Købstadskort-serie. Det er også et besøg værd.
 • Byatlas
  For de mere interesserede, kan vi varmt anbefale dette byatlas fra Køge:
  KØGE – BACH, MARIE & OLE DEGN & POUL STRØMSTAD. Scandinavian Atlas of Historic Towns No. 7. Denmark. KØGE 1500-1950. Danish Committee for Urban History, Odense University Press, Odense 1993. Folio. 106 pages + 27 plates, several extendable. Det kan ses på Byarkivet.
 • Luftfotos
  For dem der er interesserede i Luftfotos, kan vi varmt anbefale Google Earth og Google Maps. Google Maps har tilføjet Street View fra de større gader i Køge, bl.a. Vestergade, Torvet og Brogade. Det er et must!
 • www.krak.dk har lanceret en tjeneste med skråfotos over foreløbig 12 danske byer. Desværre er Køge ikke i blandt dem. Men det kommer forhåbentlig.
 • Microsoft Virtual Earth har lanceret en tjeneste der viser skråfotos. Den er bestemt er besøg værd. Prøv at starte her.
 • Luftwaffe: Med denne serie luftfotos fra 1944/45, taget af det tyske Luftwaffe, får du et godt overblik over Køge og omegn. Under 2. Verdenskrig foretog Luftwaffe overflyvninger og fotograferede store dele af Danmark. Disse billeder er i størrelsesforholdet 1:25.000 samlet i et gitterkort. http://luftark.net/download/lw44/
 • Køge Kommune
  Køge Kommune har i samarbejde med Carl Bro digitaliseret en række af kort over kommunen. http://kort.koege.dk/cbkort?
 • Kort- og Matrikelstyrelsen
  Kort- og Matrikelstyrelsen leverer flere rigtig fine muligheder for at se på kort på nettet: http://www.gst.dk
  Der er bl.a. fri adgang til “Danmark før og nu” samt til historiske matrikel- og sognekort.
 • Fund og fortidsminder
  På kulturarvsstyrelsens hjemmeside finder du Fund og Fortidsminder, en database over arkæologiske fund i Danmark.
  Her er bl.a. også en fin kortsøgning. http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/

Har vi glemt en oplagt korttjeneste? Giv os meget gerne et praj på byarkiv@koege.dk – På forhånd tak for din hjælp.

Køge Arkiverne har en stor samling af fotografier. Disse fotografier er selvfølgelig taget af en fotograf. For de ældste fotografier er der oftest tale om professionelle fotografer. Når vi kommer op i vores tid, er der et flertal af fotografierne der er taget af “amatører”.

På en lang række af de gamle fotografier er der ofte trykt fotografens navn. Det er derimod mere sjældent, at der er skrevet en dato på fotografiet. Men fotografens navn kan også være en god hjælp til at datere et fotografi.

Her på siden finder du en oversigt over nogle af de fotografer der har virket i Køge:
Fotografer i Køge og Vallø – (PDF – 1258 KB).
Fotografer i Køge med oplysningssedler – (PDF – 4.519 KB).

Oplysningerne stammer hovedsageligt fra Bjørn Ochsners fine værk:
“Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920” samt fra lokale vejvisere og telefonbøger.

Der er lavet OCR-skriftgenkendelse på filerne, så du kan søge i dem. Tip: Åben PDF-filen og tryk Ctrl+F. Selv om det ikke giver garanti for at du kan søge dig frem til alt, kan det måske være en hjælp til at finde en specifik oplysning.

Her ser du en en oversigt over arkivet filmsamling. Listen indeholder film som kan lånes hjem i kopi. Alle titler nævnt nedenfor kan hjemlånes. Du kan også hente listen som PDF.  (PDF – 65,9 KB).
Filmtitel Format Film nr.
Køge Billeder 1936-1938 VHS/DVD F01
Køgefilmen 1936 VHS F02
Rundt om Køge 1938 VHS F03
Køge i Hverdag og Fest 1958-59 VHS F04
Købstaden 1978-1980 VHS F05
Fodboldkamp Køge – AB VHS F06
Østsjællands Folkeblads Helsingørtur VHS F07
Rundskuedag – Idrætsdag VHS F08
Karneval i Køge 1958 og 1963 VHS F09
Hegnetslund Teglværk, Herfølge VHS F10
Byarkivet VHS F12
Køges 700 års Købstadsjubilæum VHS F13
Byjubilæum 1988 VHS F14
Egnsspil: Tid til at sørge – tid til at danse VHS F16
Egnsspil: Interview og bag scenen VHS F17
Køge 1990 og 1992 VHS F21
Egnsspil 1996: Det røde sølv VHS F36
Karnevalerne 1958 og 1963
m/ speak ved Åge Madsen
VHS F37
Hvad er meningen, Køge kanal 1998 VHS F40
Køge – en ny oplevelse hver gang VHS F41
Køge – en byhistorie.En video med 8 gamle film fra Køge VHS F49
Jubilæumsfilm om Køge Boldklubs første 75 år.1927-2002. Kælenavne, originaler og sammenhold. OBS! Klausuleret. Der gælder specielle regler for udlån. VHS F51
Køge Gummi A/S. Om produktion på virksomheden. DVD F77
Videofilm fra Køge Boldklubs oprykning til 1. division. DVD F78
Om produktion på virksomheden Theilgaards Fabrikker. DVD F80
Køge Gummi A/S. Om produktion på virksomheden. DVD F81
Køge Gummi A/S. Om produktion på virksomheden. DVD F82
Køge Gummi A/S. Om produktion på virksomheden. DVD F83
Køge Gummi A/S. Om produktion på virksomheden. Arbejdstaktsvurderingsfilm, optaget af
Industrirådets Rationaliseringskursus.
DVD F84
Optagelser fra Karnevalet i Køge i 1958 og 1963 VHS F86
Et tilbageblik på Kjøge Mini-By’s første 10 år VHS F94
Restaurering af Globs Epitafium i Sct. Nicolai Kirke i Køge VHS F95
Eimose. Et portræt DVD F97
Boldklubbens Helsingørtur 1933
Fodboldkamp Køge – AB
Film fra Crome & Goldschmidt
Film fra I. Chr-Jensen.Køges 700 års jubilæum 1988
VHS F98
Køge i hverdag og fest VHS F99
Køge Roklub, kanindåb og  båddåb VHS F100
Kulturmiljøer i Roskilde Amt DVD F105
Køge Amatørscene spiller Henrik og Pernille VHS F106
Køge Amatørscene spiller Jeppe på Bjerget VHS F110
Køge Amatørscene spiller Den Vægelsindede VHS F113
En lokalhistoriske fortælling om Ellemarken DVD F114
Junckers – en verden af træ VHS F116
Årets gang i Kjøge-Miniby VHS F122
C.F.Petersen 100 års jubilæum DVD F127
Brosten i Brogade 1994 DVD F128
Østsjællands Folkeblads HelsingørturFodboldkampen Køge – AB    ( F 6 og F7) DVD F129

Her finder du en en oversigt over de Kirkebøger, som vi har kopier af.

Kirkebøger
Køge 1645-1891
Lellinge 1734-1891
Ølsemagle 1732-1891
Herfølge 1645-1891
Højelse 1676-1891
Sædder 1684-1891
Mosaisk Køge 1816-1888
Se i øvrigt: Kirkebøger i Roskilde Amt. Udgivet af LARA, 1998.

Mange af de øvrige kirkebøger kan findes på Arkivalier Online på Statens Arkivers website: http://www.sa.dk/ao/

Køge Byhistoriske Arkiv har en fin samling af lokale aviser. Her ser du en oversigt over hvad vi har i arkivet:

Aviser Beholdning
Aktuelt 2. halvår 1960,
1. halvår 1961
Dagbladet Køge Stor Udklipssamling,
ca. 1970 ff.
Fama Avis for Kjøge og det østlige sjælland.
Årgang 1830 (fem numre haves)
Kjøge Avis Div. numre fra 1865, 1866, 1868 (total), 1869, 1876, 1881, 1882 og 1889.
Årgang 1865-70 på mikrofilm samt delvis registrering 1865-70 og 1874-1899.Desuden findes alle årgange af Kjøge Avis nu på Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, hvor der er adgang til at bruge dem.
Kjøge Dagblad Årgang 1892-94
Kjøge og Omegns Dagblad Diverse numre 1872, 1873 (total) og 1874. Årgang 1870-74 på mikrofilm samt delvis registrering 1870-1874.
Kjøge og Omegns Nyheds- og Avertissementstidende. Diverse numre 1853. årgang 1851-1853 på mikrofilm samt delvis registrering 1851-53.
Køge Avis – Lokalavisen Delvis udklip. 1974-76.
Køge Egnen Delvis udklip 1969-90
Køge Onsdag Udklip 1990 ff.
Køgeposten Delvis udklip 1954-83.
Køge Weekend Udklip 1986-90.
Lørdags Avisen Udklip 1986 ff.
Østsjællands Avis Div. numre 1925, 1935, og 1951.
Årgang 1900-1911 på mikrofilm.
Delvis registrering 1900-1951.
Findes i papirudgaver på Skovbo Lokalhistoriske Arkiv.
Østsjællandsk Avis Div. numre 1853, 1856, 1858, 1860, 1862 (komplet), 1863 og 1864. årgang 1853-1865 på mikrofilm.
Delvis registrering 1853-1965.
Findes i papirudgaver på Skovbo Lokalhistoriske Arkiv.
Østsjællands Folkeblad Stor samling af mikrofilm 1876-1974, 158 film. Ikke komplet samling. Se oversigt (PDF – 64 KB).1876-1958. Delvis registrering 1876-1962. Befinder sig i fjernmagasin og ekspederes ikke.

 

Desuden samling af mikrofilm på Køge Bibliotek, Kirkestræde 18, Køge.

Østsjællands Social-Demokrat 2. halvår 1956
Udklipssamling generelt Fra alle lokale aviser ca. 1970 ff.
Avisregistrant 1851 ff. (Ikke dækkende for alle år)
På Køge Bibliotek findes desuden en samling af mikrofilmede aviser, bl.a. Østsjællands Folkeblad samt  Dagbladet.  

 
Hvordan er det nu med historien om Køge Avis og Østsjællands Avis?
Læs den spændende historie om Køge Avis her. (PDF).
 

Folketællingerne er en flittigt benyttet kildegruppe og vi har et meget bredt udsnit. De kan ses på læsesalen. Her er også læseapparater og mulighed for fotokopi.

Materialetyper i tabellen:
P=Papir
CD=CD-rom
MK=Mikrokort
MF=Mikrofilm
OE=Oeders Efterretninger. Folketællinger for gifte samt enkemænd og enker.
(Begge lister herunder er opdateret 27. juli 2009).

Folketællinger Haves for disse områder i følgende år
Køge købstad OE 1771 (MF), 1787 (P),
1801 (P+CD), 1834 (P), 1840 (P), 1845 (P+CD), 1850 (P),
1855 (MK), 1860 (MF), 1870 (P), 1880 (MK+MF), 1890 (MK+MF),
1901 (MF), 1906 (MF), 1911 (MF), 1916 (MF+MK), 1921 (P+MK)
Ølsemagle OE 1771 (MF), 1787 (MF),
1801 (MF+CD), 1834 (MF), 1840 (MF), 1845 (MF+CD), 1850 (MF), 1855 (MF), 1860 (MF), 1870 (MF), 1880 (MK+MF), 1890 (MK+MF),
1901 (MF), 1906 (MF), 1911 (MF), 1916 (MK), 1921 (MF+MK)
Lellinge OE 1771 (MF), 1787 (P),
1801 (CD+P), 1834 (P), 1840 (P), 1845 (CD+P), 1850 (P), 1855 (P), 1860 (P), 1870 (P), 1880 (P+MK), 1890 (P+MK),
1901 (P), 1906 (P), 1911 (P), 1916 (MK), 1921 (MK)
Højelse OE 1771 (MF), 1787 (MF),
1801 (CD+MF), 1834 (MF), 1840 (MF), 1845 (CD+MF), 1850 (MF),
1855 (MF), 1860 (MF), 1870 (MF), 1880 (MK), 1890 (MK+MF),
1906 (MF), 1911 (MF), 1916 (MK), 1921 (MK)
Køge Landdistrikt OE 1771 (MF), 1787 (MF),
1801 (CD), 1834 (MK), 1840 (MF), 1845 (P+CD+MF), 1850 (MF), 1855 (MF), 1860 (MK), 1880 (MK), 1890 (MK+MF),
1901 (P), 1906 (MF), 1911 (MF), 1916 (MK), 1921 (MK)
Herfølge OE 1771 (MF),
1801 (CD), 1845 (CD), 1880 (MK), 1890 (MK),
1916 (MK), 1921 (MK)
Sædder OE 1771 (MF),
1801 (CD), 1845 (CD), 1880 (MK), 1890 (MK),
1916 (MK), 1921 (MK)
Se I øvrigt Indtastede Folketællinger på internettet i vores område
  http://ddd.dda.dk
Herfølge OE 1771, 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1880
Sædder OE 1771, 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1880, 1890
Lellinge OE 1771, 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1880
Ølsemagle 1787, 1801, 1834, 1840, 1845,1850, 1880
Højelse OE 1771, 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1880
Køge Købstad OE 1771, 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1860, 1880, 1890, 1901, 1916
Køge Landdistrikt OE 1771, 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1860, 1880, 1890, 1916, 1921

Køge Byhistoriske Arkiv ligger inde med en stor samling vejvisere og telefonbøger. Historiske vejvisere er en glimrende lokalhistorisk kilde, da de nemt kan benyttes til at fastslå om – og hvor – en person har boet – hvornår. Fagregisteret er også en meget fin indgang til at undersøge erhvervslivet i Køge på et givent tidspunkt.

Vejviserne er i det hele taget et ofte anvendt indhold fra arkivernes samlinger.

Vi har indtil nu digitaliseret nogle enkelte historiske vejvisere placeret dem her på siden til din brug.

Oversigt over vejvisere og telefonbøger i Køge Byhistoriske Arkiv

Vejvisere Telefonbøger
1905,
1909,
1939,
1946,
1950,
1955,
1959,
1966,
1971,
1973,
1975,
1979,
1982 – 2012
1943,
1962-63,
1964-65,
1965-66,
1970,
1972-79,
1981-1990

I Køge Byhistoriske Arkiv findes en lange række ejerlister, som i detaljer beskriver ejendomsforhold for en række ejendomme i Køges gamle indre by.

Her er virkelig tale om en “gave” til den interesserede. Slægtsforskere kan også have meget stor glæde af dette kildemateriale. Ejerlisterne er udarbejdet af Poul Strømstad og Wilhelm von Antoniewietz.

Der er tre ringbind med ejerlister, så der er et rigtig stort materiale at gå i gang med. Materialet er ordnet efter de nutidige adresser, hvorfor det er meget let at undersøge om der findes ejerlister på en given ejendom.

Se det samlede indeks over ejerlister her (PDF – 2,4 MB).

Kender du kun matrikelnummeret, er det let at omsætte det til nutidige adresser ved hjælp af “Jævnføringsregister for Køge købstads bygrunde 1682-1963“.

Kontakt Køge Byhistoriske Arkiv, hvis du ønsker at vide mere. Her under kan du se et lille udvalg af ejerlisterne, som en smagsprøve på hvad der befinder sig i disse ejerlister. Listen suppleres løbende:

Adresse (nuværende)   Filtype/størrelse
Brogade 1 (PDF, 683 KB).
Brogade 3 (PDF, 831 KB).
Brogade 9 (PDF, 2560 KB).
Brogade 10 (PDF, 376 KB).
Brogade 14 (PDF, 2800 KB).
Brogade 16 (PDF. 1,10 MB)
Brogade 21 (PDF, 461 KB).
Brogade 23 (PDF, 245 KB).
Havnen 27 (PDF, 615 KB).
Jernbanegade 8 (PDF, 308 KB).
Kirkestræde 11 (PDF, 534 KB).
Kirkestræde 15 (PDF, 850 KB).
Kirkestræde 21 (PDF, 1,09 MB).
Kirkestræde 23 (PDF, 664 KB).
Laugshusgade 4 (PDF, 513 KB).
Nyportstræde 3 (PDF. 782 KB).
Nyportstræde 23 (PDF, 526 KB).
Nyportstræde 43 (PDF, 254 KB).
Nyportstræde 45-47 (PDF, 2,2 MB).
Nørregade 5 (PDF, 2,7 MB).
Nørregade 9 (PDF, 268 KB).
Nørregade 34 (PDF, 466 KB).
Torvet 3 (PDF, 888 KB).
Torvet 6-8 (PDF, 540 KB).
Torvet 9 (PDF, 803 KB).
Torvet 10 (PDF, 625 KB).
Torvet 14 (PDF, 1,50 MB)
Torvet 15 (PDF, 4,29 MB)
Torvet 21 – Kong Hans Gaard (PDF, 556KB).
Torvet 22 (PDF, 956 KB).
Vestergade 5 (PDF, 533 KB).
Vestergade 6 (PDF, 553 KB).
Vestergade 16 – Richters Gård (PDF, 6,01 MB).
Vestergade 22-24 (PDF. 768 KB).
Vestergade 23 – 25 (PDF, 895 KB).
Vestergade 26 (PDF, 680 KB).
Vestergade 28 PDF, 384 KB).
Vestergade 30 (PDF, 7,08 MB).
Vestergade 29 (PDF, 1,02 MB).

Her finder du en scanning af nogle dokumenter med en oversigt over borgmestre i Køge. Materialet stammer fra sagligt læg: Borgmestre i Køge. Oversigten dækker perioden 1394-1921. Se i øvrigt også listen med Byrådsvalg 1917-1960.

Hent listen over borgmestre i Køge 1394-1921 (PDF – 837 KB).

I Køge Byhistoriske Arkiv findes en oversigt over folk, der har opnået borgerskaber i Køge 1681-1716 og 1773-1914. Listerne du finder her, er tastet ind efter et Borgerskabsregister fra Køge Rådstue, 1761-1914. Originalen befinder sig i Rigsarkivet.

På Køge Byhistoriske Arkiv har du desuden mulighed for at se mikrofilm af borgerskaberne. Her kan man være heldig at finde supplerende oplysninger, som ikke står i registeret. Filmene kan ses på byarkivet i den almindelige åbningstid.

Listerne kan ses i papirudgave på Byarkivet eller hentes som pdf-filer her:

Vær opmærksom på at Acrobat Reader har en søgefunktion (Ctrl+F), som kan bruges til at søge på bestemte udtryk, som navn, fødested osv. Det kan lette opgaven med at finde frem til en bestemt person. Husk at stavemåden kan variere fra tid til tid, så prøv dele af ordet, stavevarianter osv. for at få så bred en søgning som muligt.

Ønsker du selv at se  protokollens sider, så har Byarkivet nu digitaliseret alle siderne og gjort dem tilgængelige på vores flickrside (Åbner i nyt vindue).
Du kan også gå direkte til siderne med Borgerskaber – Kronologisk eller Borgerskaber – Alfabetisk

Læsevejledning:
Linie 1: Erhverv
Linie 2: Efternavn, fornavne og mellemnavne
Linie 3: Fødested
Linie 4: Årstal og dato for opnåelse af borgerskab i Køge
Linie 5: Andre oplysninger (oftest oplysninger om opsigelse af borgerskaber, dødsfald eller bortrejse).

Køge Byhistoriske Arkiv hører til blandt de meget få lokalhistoriske arkiver, der har et godsarkiv i samlingerne. Køge Byhistoriske Arkiv har Gammelkjøgegaards arkiv i samlingerne. Godsarkivet for Gammelkjøgegaard indeholder de ældste arkivalier i Køge Byhistoriske Arkiv og det kan dateres helt tilbage til 1585.

På arkivet finder du en omfattende registratur over hele godsarkivet.

Godsarkiver  
Gammelkjøgegaard 1585-1964 i Køge Byhistoriske Arkiv
Vallø Godsarkiv Findes i Landsarkivet for Sjælland m.m.
  Kopi af fæstebreve i Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne

Køge Byhistoriske Arkiv har en meget fornem bestand af arkitektarkiver i vores samlinger. Arkitektarkiverne er en fantastisk indgang til arkitekturhistorien i Køge Kommune. Teknisk Forvaltning har i deres tegningsarkiv tegninger af de ejendomme der er blevet opført, mens arkitektarkiverne herudover også indeholder forslag og visioner der ikke blev realiseret.

Gennem arkitektarkiverne er der dermed åbnet mulighed for at studere bygningernes tilblivelseshistorie, ændringsforslag osv.

Køge Byhistoriske Arkiv har arkitektarkiver fra arkitekterne Otto Langballe, Åge Madsen, Laurids Jensen og Karsten Vibild. Hertil kommer et større antal arkitekttegninger som er arkiveret efter topografiske kriterier. De ligger arkiveret efter konkrete adresser.

Læs artiklen om arkitektarkiverne herunder:

Birte Broch: ARKITEKTARKIVER. En overset kildegruppe på Lokalarkiverne.
(PDF – 20 KB). Oprindelig trykt i: LARA-NYT, nr. 2, 1999. Roskilde, 1999. Side 12-15.

Kontakt Køge Byhistoriske Arkiv og hør nærmere om, hvad vi har på netop den sag, der interesserer dig.

 
Arkitekt  Er særligt kendt for Arkiv
Åge Madsen og
Otto Langballe
Skovparken, Krematoriet, Køge BibliotekKureer, Andelssvineslagteriets Administrationsbygning, Gasværket Ja
Martin Nyrop (1849-1921) Restaureringsarbejder på Gammelkjøgegaard mm Enkelte tegninger
Laurids Jensen Torvet 6 Ja
Karsten Vibild Tinggården, Restaurant Arken, Køge Marina mv. Se liste med blot nogle af arbejderne. Ja
Arkitekterne Køge Indeholder mange bygningstegninger fra Køge.
Grundlægger af tegnestuen i 1977 var Poul
Jorsal. I 1979 – 2000 var indehaverne Poul
Jorsal, Jens Erik Bech og Jørgen Rahbek Thomsen.
Fra år 2000 var indehaverne: Poul Jorsal, Per
Fløe Nielsen og Hans Maar Andersen.
Fra 2008 er indehaverne Per Fløe Nielsen, Hans
Maar Andersen og Claus Boelsmand.
Ja
Chr. Edvard Sylow
(1866-1930)
Politistationen i BygårdsstrædeØernes Andelsselskabs Lagerbygning på HavnenBrochmands Skole – udvidelsen mod Kirkestræde Enkelte tegninger
Erik Engelstoft Bio på Torvet Enkelte tegninger
Aage Sattrup Boldklubbens Hus, stadion Enkelte tegninger
Urban Kindberg (1893-1971) Boligbebyggelse ved Emilievej Enkelte tegninger
Semberlund Teaterbygningen mv. Enkelte tegninger
Uffe Pedersen Private boliger mv., arkitekt på Kemisk Værk Køge.Materiale vedr. Kemisk værk findes i værkets eget arkivfond.  

Her finder du en oversigt over Rådstueprotokoller, Brandtaxationer og Skifteprotokoller i Køge Byhistoriske Arkiv

Protokol  Yderår
Rådstueprotokoller  
Borgerskab 1596-1871 (Dog med visse lakuner: Årene 1603-1606, 1653-1660, 1673-1681 og 1716-1773 er ikke bevaret)
Markedspas 1816-1838, 1859-1873
Lavsarkiver Køge Smedelav:        1609-1864,
Køge Snedkerlav:      1623-1885,
Køge Vognmandslav:  1713-1752
Brandtaxationer  
Køge Købstad 1761-1813, 1817-1874Se eksempel på hvad du finder i Brandtaxationerne her fra Vestergade matr. 43, som svarer til Vestergade 30 i dag.
Se Opslag fra Brandforsikringsprotokollen side 1 og 2 (Begge .jpg)
Samt se transcription her (PDF – 106 KB). (Opslagene stammer fra Arkivalier Online. Transcriptionen er venligst leveret  af Palle Buch Carlsen).
Skifter  
Køge Byfoged (Inkl. Registre) 1596-1602, 1606-1644, 1649-1736, 1745-1919, 1596-1663, 1776-1790Se eksempel på hvad du finder i skifteprotokollerne.
Uddrag af Skifteprotokol vedr. H. J. Sonne (PDF – 112 KB). Transcriptionen er venligst leveret  af Palle Buch Carlsen).
Ejendomsdokumenter  
Skøde- og pantebøger Køge Byfoged 1587-1595, 1638-1673, 1686-1873, 1878-1899

Ved Folketællingen i 1787 brugte man et husnummer, som ikke kan sammenlignes med et matrikelnummer. Det kan derfor være temmelig svært af finde frem til den moderne adresse. I 1787 har man benytte en form for husnumre/løbenumre, som tællerne har givet husene mens de bevægede sig rundt i byen i forbindelse med deres optællinger.

I dette register kan man omsætte 1787-tællingens husnumre til moderne matrikelnumre til moderne adresser. Registeret er udarbejdet ved at sammenholde Folketællingen fra juli 1787 med Generalskattemandtallet for juli 1787, som findes i Køge Købstadsregnskaber for samme år. Ønsker man at finde omsætte matrikelnumre fra andre Folketællingsår til moderne adresser, henviser vi til denne side.

Hent jævnføringsregister 1787-husnumre / moderne matrikelnumre / Moderne adresser. (PDF – 1,33 MB). Registeret er udarbejdet af Erik Gøbel i 1988.

Mange slægtsforskere og husejere og sikkert mange andre med dem, er nok stødt på forskellige matrikelnumre, husnumre og lignende ejendomshenvisninger i ældre kilder. Det giver ofte anledning til forvirring i forhold til de nutidige husnumre.

I 1964 skrev Poul Strømstad og Torben Witt derfor et uvurderligt lille hæfte, som led i Nationalmuseets købstadsundersøgelser. Det kan bruges til at omsætte matrikelnumrene til nutidige adresser, ligesom man kan følge ændringerne i matrikuleringen gennem næsten 300 år.

Hæftet er for længst udsolgt, men fortjener udbredelse til mange brugere, da det er så utroligt anvendeligt. Det er nok en af de mest anvendte håndbøger i arkivets samling. Derfor har Køge Byhistoriske Arkiv nu scannet hæftet og gjort det tilgængeligt her på sitet.

Hvis du har et matrikelnummer fra en ældre Folketælling, kan det nemt omsættes til nutidige adresser/husnumre. Du kan også følge matrikuleringen for en enkelt ejendom bagud i tid. Det er f.eks. nyttigt, hvis man skal se om en ejendom findes i byarkivets ejerlister.

Se selv historiske matrikelkort på nettet:
Find selv matrikelkort der hvor du bor. Du finder kortene her:
https://hkpn.gst.dk 

Læs Oversigt over ændringen fra Nørregade+Københavnsvej til Nørre Boulevard (PDF – 2,9 MB).

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.