Køge Bygrunde 1682-1963

Jævnføringsregister for Køge købstads bygrunde 1682-1963 

Mange slægtsforskere og husejere og sikkert mange andre med dem, er nok stødt på forskellige matrikelnumre, husnumre og lignende ejendomshenvisninger i ældre kilder. Det giver ofte anledning til forvirring i forhold til de nutidige husnumre.

I 1964 skrev Poul Strømstad og Torben Witt derfor et uvurderligt lille hæfte, som led i Nationalmuseets købstadsundersøgelser. Det kan bruges til at omsætte matrikelnumrene til nutidige adresser, ligesom man kan følge ændringerne i matrikuleringen gennem næsten 300 år.

Hæftet er for længst udsolgt, men fortjener udbredelse til mange brugere, da det er så utroligt anvendeligt. Det er nok en af de mest anvendte håndbøger i arkivets samling. Derfor har Køge Byhistoriske Arkiv nu scannet hæftet og gjort det tilgængeligt her på sitet.

Hvis du har et matrikelnummer fra en ældre Folketælling, kan det nemt omsættes til nutidige adresser/husnumre. Du kan også følge matrikuleringen for en enkelt ejendom bagud i tid. Det er f.eks. nyttigt, hvis man skal se om en ejendom findes i byarkivets ejerlister.

Se selv historiske matrikelkort på nettet:
Find selv matrikelkort der hvor du bor. Du finder kortene her:
https://hkpn.gst.dk 

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.