Køge Bygrunde 1787

Jævnføringsregister Folketælling 1787 

Ved Folketællingen i 1787 brugte man et husnummer, som ikke kan sammenlignes med et matrikelnummer. Det kan derfor være temmelig svært af finde frem til den moderne adresse. I 1787 har man benytte en form for husnumre/løbenumre, som tællerne har givet husene mens de bevægede sig rundt i byen i forbindelse med deres optællinger.

I dette register kan man omsætte 1787-tællingens husnumre til moderne matrikelnumre til moderne adresser. Registeret er udarbejdet ved at sammenholde Folketællingen fra juli 1787 med Generalskattemandtallet for juli 1787, som findes i Køge Købstadsregnskaber for samme år. Ønsker man at finde omsætte matrikelnumre fra andre Folketællingsår til moderne adresser, henviser vi til denne side.

Hent jævnføringsregister 1787-husnumre / moderne matrikelnumre / Moderne adresser. (PDF – 1,33 MB). Registeret er udarbejdet af Erik Gøbel i 1988.