Protokoller

Rådstueprotokoller, Brandtaxationer og skifteprotokoller

Her finder du en oversigt over Rådstueprotokoller, Brandtaxationer og Skifteprotokoller i Køge Byhistoriske Arkiv

Protokol  Yderår
Rådstueprotokoller
Borgerskab 1596-1871 (Dog med visse lakuner: Årene 1603-1606, 1653-1660, 1673-1681 og 1716-1773 er ikke bevaret)
Markedspas 1816-1838, 1859-1873
Lavsarkiver Køge Smedelav:        1609-1864,
Køge Snedkerlav:      1623-1885,
Køge Vognmandslav:  1713-1752
Brandtaxationer
Køge Købstad 1761-1813, 1817-1874Se eksempel på hvad du finder i Brandtaxationerne her fra Vestergade matr. 43, som svarer til Vestergade 30 i dag.
Se Opslag fra Brandforsikringsprotokollen side 1 og 2 (Begge .jpg)
Samt se transcription her (PDF – 106 KB). (Opslagene stammer fra Arkivalier Online. Transcriptionen er venligst leveret  af Palle Buch Carlsen).
Skifter
Køge Byfoged (Inkl. Registre) 1596-1602, 1606-1644, 1649-1736, 1745-1919, 1596-1663, 1776-1790Se eksempel på hvad du finder i skifteprotokollerne.
Uddrag af Skifteprotokol vedr. H. J. Sonne (PDF – 112 KB). Transcriptionen er venligst leveret  af Palle Buch Carlsen).
Ejendomsdokumenter
Skøde- og pantebøger Køge Byfoged 1587-1595, 1638-1673, 1686-1873, 1878-1899