Arkitektarkiver

Køge Byhistoriske Arkiv har en meget fornem bestand af arkitektarkiver i vores samlinger. Arkitektarkiverne er en fantastisk indgang til arkitekturhistorien i Køge Kommune. Teknisk Forvaltning har i deres tegningsarkiv tegninger af de ejendomme der er blevet opført, mens arkitektarkiverne herudover også indeholder forslag og visioner der ikke blev realiseret.

Gennem arkitektarkiverne er der dermed åbnet mulighed for at studere bygningernes tilblivelseshistorie, ændringsforslag osv.

Køge Byhistoriske Arkiv har arkitektarkiver fra arkitekterne Otto Langballe, Åge Madsen, Laurids Jensen og Karsten Vibild. Hertil kommer et større antal arkitekttegninger som er arkiveret efter topografiske kriterier. De ligger arkiveret efter konkrete adresser.

Læs artiklen om arkitektarkiverne herunder:

Birte Broch: ARKITEKTARKIVER. En overset kildegruppe på Lokalarkiverne.
(PDF – 20 KB). Oprindelig trykt i: LARA-NYT, nr. 2, 1999. Roskilde, 1999. Side 12-15.

Kontakt Køge Byhistoriske Arkiv og hør nærmere om, hvad vi har på netop den sag, der interesserer dig.

 
Arkitekt  Er særligt kendt for Arkiv
Åge Madsen og
Otto Langballe
Skovparken, Krematoriet, Køge BibliotekKureer, Andelssvineslagteriets Administrationsbygning, Gasværket Ja
Martin Nyrop (1849-1921) Restaureringsarbejder på Gammelkjøgegaard mm Enkelte tegninger
Laurids Jensen Torvet 6 Ja
Karsten Vibild Tinggården, Restaurant Arken, Køge Marina mv. Se liste med blot nogle af arbejderne. Ja
Arkitekterne Køge Indeholder mange bygningstegninger fra Køge.
Grundlægger af tegnestuen i 1977 var Poul
Jorsal. I 1979 – 2000 var indehaverne Poul
Jorsal, Jens Erik Bech og Jørgen Rahbek Thomsen.
Fra år 2000 var indehaverne: Poul Jorsal, Per
Fløe Nielsen og Hans Maar Andersen.
Fra 2008 er indehaverne Per Fløe Nielsen, Hans
Maar Andersen og Claus Boelsmand.
Ja
Chr. Edvard Sylow
(1866-1930)
Politistationen i BygårdsstrædeØernes Andelsselskabs Lagerbygning på HavnenBrochmands Skole – udvidelsen mod Kirkestræde Enkelte tegninger
Erik Engelstoft Bio på Torvet Enkelte tegninger
Aage Sattrup Boldklubbens Hus, stadion Enkelte tegninger
Urban Kindberg (1893-1971) Boligbebyggelse ved Emilievej Enkelte tegninger
Semberlund Teaterbygningen mv. Enkelte tegninger
Uffe Pedersen Private boliger mv., arkitekt på Kemisk Værk Køge.Materiale vedr. Kemisk værk findes i værkets eget arkivfond.